Leegstaande woningen

Een woning staat leeg als ze meer dan een jaar niet officieel bewoond is of als ze niet volgens haar vergunde functie wordt gebruikt. De gemeente kijkt hiervoor na wie er in het bevolkingsregister op dat adres is ingeschreven.

Nadelen van een leegstaande woning:

  • Je verliest als eigenaar huurgelden.
  • Leegstand zorgt voor een waardevermindering van je woning.
  • Langdurig leegstaande woningen zorgen voor verloedering van de omgeving.
  • Je betaalt een belasting als de woning of het gebouw lang leegstaat.

Oplossingen voor je leegstaande woning

Als je als eigenaar wil verhinderen dat je woning in het leegstandsregister opgenomen wordt/blijft, kies dan voor één van onderstaande oplossingen:

  • De woning of het gebouw zelf terug gebruiken: je kan hiervoor rekenen op advies, bemiddeling en eventueel subsidies om de woning terug bewoonbaar te maken.
  • Verhuren: je kan verhuren, privé of via een sociaal verhuurkantoor (SVK). Via organisatie 't Pandschap kan je als eigenaar de renovatie en het sociale verhuur van je woning volledig uit handen geven. 
  • Verkopen: let op!  Een woning die lang leeg staat, kan aanzienlijk in waarde verminderen.

Leegstandsbelasting

Als een woning of gebouw langer dan een jaar leegstaat, neemt de gemeente dit pand op in het leegstandsregister. 12 Maanden na opname in het leegstandsregister heft de gemeente belasting op een leegstaande woning of gebouw. Deze leegstandsbelasting bedraagt het eerste jaar 1.200 euro voor een ééngezinswoning of gebouw, 900 euro voor een appartement, en wordt jaarlijks verhoogd.

Vrijstellingen of schrappingen

Je kan een vrijstelling van leegstandsbelasting krijgen, bv. bij een verbouwing (mits voorleggen van bewijs: vergunning, facturen, foto’s,…), een aankoop van een leegstaand pand, een verblijf in een zorginstelling, …

De woning of het gebouw kan uit het leegstandsregister worden geschrapt wanneer je als eigenaar bewijst dat

  • de woning of het gebouw gedurende 6 opeenvolgende maanden opnieuw officieel bewoond  is,
  • het gebouw voor meer dan de helft gebruikt wordt als woning;

de woning afgebroken wordt met een geldige stedenbouwkundige vergunning zonder verplichting van wederopbouw.

Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.