UA-140582099-1

Afvalpreventie 

Geen afval is het beste afval. Het vervuilt niet, en het kost geen geld. Daarom geeft het afvalbeleid de hoogste prioriteit aan het voorkomen of vermijden van afval. Zelfs PMD-afval bevat Perfect Mijdbare Dingen.

Er zijn tal van mogelijkheden om afval te vermijden: een fles of bokaal opnieuw vullen in plaats van omsmelten tot nieuw glas; een lekke band plakken in plaats van weggooien, een pc upgraden in plaats van dumpen, enzovoort. Afval-voorkoming staat op de hoogste trede van de ladder van Lansink, die de voorkeur in verwerkingsmethoden aangeeft.

Pas wanneer een product niet meer opnieuw gebruikt kan worden (de melkfles breekt), gaan we de oplossing zoeken op de volgende trede van de ladder. Die heeft het over recyclage. Bij recyclage gebruiken we de grondstoffen opnieuw (de scherven worden omgesmolten tot nieuw glas),

Sommige materialen kunnen niet of nauwelijks gerecycleerd worden tot een evenwaardig product. In deze gevallen spreken we van downcycling. Denk bv. aan brikpakken of plastic flessen, die gerecycleerd worden tot WC-papier of straat-meubilair. Het gaat hier dus maar om een éénmalige recyclage.

Afvalstoffen die niet meer kunnen gerecycleerd worden belanden uiteindelijk op de laagste en minst wenselijke treden van de ladder: verbranden en storten.

Nieuwsgierig naar tips om papier te besparen?

Zes tips om papier te besparen

  • Van papier waar maar één kant van is bedrukt, kan u de achterkant nog gebruiken als kladpapier, als tekenpapier voor de kinderen of als boodschappenlijstje.
  • Kopieer en print recto verso.
  • Print niet nodeloos af maar lees korte teksten op het computerscherm.
  • Kleef een sticker “Geen reclamedrukwerk a.u.b.” op uw brievenbus. Zo bent u verlost van ongewenst niet geadresseerd drukwerk. Dergelijke stickers zijn te verkrijgen op onze milieudienst.
  • Vervang papieren zakdoeken, servetten en tafellakens door een stoffen alternatief.
  • Gebruik gerecycleerd papier.
 
Leefmilieu
Ineke Smet 
Veronique Van Doninck
leefmilieu@wijnegem.be
Telefoon: 03 288 21 50
Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem