Laadpalen

In Wijnegem is het niet toegestaan om aan een private laadpaal te laden vanop het openbaar domein. Dit wil zeggen dat er geen laadkabels overheen het voet-of fietspad mogen worden gelegd om een wagen te laden via een private laadpaal. Ook niet wanneer deze in een kabelgoot komen te liggen, of met een systeem overheen het trottoir worden geleid. De parkeerplaats voor uw deur, is immers onderdeel van het openbaar domein, en bijgevolg vrij door iedereen te gebruiken.

Een particulier die een private laadpaal wil laten installeren, moet er bijgevolg rekening mee houden dat de wagen tijdens het laden op eigen terrein kan (en mag) parkeren.

Lukt laden op eigen terrein niet, zal u zich tot (semi)publieke laadpalen moeten wenden.

Waar er laadpalen zijn in uw buurt, kan u opzoeken op de volgende website: https://mow.vlaanderen.be/laadpalen

Is er geen publieke laadpaal in uw buurt, dan kan u er ook een aanvragen bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, via een digitaal loket.

De link naar dat digitaal loket, alsook de voorwaarden waaraan u moet voldoen wilt u deze aanvraag kunnen doen, kan u terugvinden op de volgende site : https://www.vlaanderen.be/publieke-laadpaal-aanvragen

Daar dient u volgende stappen te ondernemen:

Op deze pagina gaat u via de hyperlink in de tekst bij ‘procedure’ of via de blauwe knop naar het e-loket. U registreert met ID kaart of andere; en klikt in het kader op ‘aanvraag indienen’

Vervolgens klikt u helemaal onderaan de tekst die u informatie weergeeft over de 3 stappen, op het blauwe vak ‘aanvraag opstarten’. Vervolgens vult u de aanvraag verder in, door het juiste antwoord aan te klikken, en uw gegevens in te vullen.