Kosten voor een vergunning 'inname openbaar domein'

De exacte kostprijs voor jouw inname wordt als volgt berekend:

 • Het variabel gedeelte van de belasting bedraagt 0,25 euro per dag en per vierkante meter of gedeelte ervan voor de, door al of niet doorzichtige schutsels, stellingen, schoren of op andere wijze, ingenomen of afgebakende delen van het openbaar domein. Er wordt steeds een minimumbedrag van 20 euro aangerekend.
 • Is de variabele kost kleiner dan 20 euro, dan wordt de vaste kost aangerekend. Is de variabele kost groter dan 20 euro, dan wordt de variabele kost aangerekend.
 • Vaste kost en variabele kost worden niet samen opgeteld.
 • De retributie wordt vanaf dag één aangerekend. Het variabele gedeelte heeft als grondslag "de oppervlakte openbaar domein" die wordt ingenomen en bij middel van een schutsel, een container of enige andere afbakeningswijze wordt afgesloten. De retributie is eveneens van toepassing op de op het voetpad uitstekende stellingen of schoren welke al of niet op de grond steunen.
 • De retributie is verschuldigd door de aanvrager van het privatief gebruik van het openbaar domein.

Voorbeelden te betalen bedrag voor de inname:

 • Parkeerverbod 1 wagen (5 meter) gedurende 1 dag = 20 euro (minimumbedrag)
 • Parkeerverbod 4 wagens (20 meter) gedurende:
  • 1 dag = 20 euro
  • 5 dagen = 60 euro
  • 7 dagen = 80 euro
  • 14 dagen = 150 euro
 • Container (6 meter x 2,5 meter) gedurende:
  • 1 dag = 20 euro
  • 5 dagen = 22,5 euro
  • 7 dagen = 30 euro
  • 14 dagen = 56,25 euro
 • Bestelbus met kraanaanhangwagen (20 meter) + container (6 meter x 2,5 meter) gedurende:
  • 7 dagen = 70 euro 
  • 14 dagen = 150 euro

Zijn van de retributie vrijgesteld:

 • Het uitvoeren van werken in opdracht of voor rekening van de lokale openbare besturen, en van andere bij wet van retributie vrijgestelde publieke of gelijkgestelde rechtspersonen. Deze vrijstelling is niet van toepassing op de werken aan gebouwen welke door de beambten van die organismen of door derden privatief en voor hun persoonlijk gebruik bewoond worden; 
 • het uitvoeren van werken aan gebouwen die getroffen werden door een ramp;
 • voor het uitvoeren aan gebouwen:
  1. de vorst- en stakingsperioden met een duur van tenminste vijf achtereenvolgende dagen. De duur van de vorstperiode wordt bepaald zoals deze voor het Gewest wordt vastgesteld door het Fonds voor bestaanszekerheid der bouwarbeiders.
  2. voor de vaststelling van een stakingsperiode gelden de door de erkende syndicaten afgekondigde begin- en einddatum.
  3. de vrijstelling geldt alleen voor zover tijdens deze periodes werkelijk niet gewerkt werd aan het afgesloten gebouw.

Deze vrijstelling van een retributie betekent in geen geval dat men is vrijgesteld voor het aanvragen en verkrijgen van een vergunning. Iedereen dient een vergunning inname openbaar domein aan te vragen!