Wijnegems Klimaatplan

Het gaat dan over het Burgemeestersconvenant 2030, het (Vlaams) Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP) en het (Vlaams) Lokaal Energie en Klimaatpact 2.0 (LEKP 2.0).

Het convenant en de klimaatpacten zetten verschillende doelstellingen en engagementen voorop. Deze worden geformuleerd in procenten en andere cijfers. In ons Wijnegems Klimaatplan zetten we deze cijfers om in concrete acties en tonen we hoe we die doelstellingen willen realiseren. 

Het Wijnegems Klimaatplan is een leidraad voor de structurele ingrepen en klimaatacties die we willen ondernemen. Het bestaat uit 5 werven waar we met z'n allen op moeten inzetten om ons klimaat tegen 2030 een duw in de rug te geven. Meer informatie en concrete idee├źn, acties en plannen voor de komende jaren vinden jullie hieronder terug.