Klacht tegen besluiten

Klacht tegen besluiten

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Je kan een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid tegen een besluit van de gemeente of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW).

Via de klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht van het Agentschap Binnenlands Bestuur kom je meer te weten over het indienen van een klacht.

Je vindt er een antwoord op volgende vragen:

  • Wie kan er een klacht indienen?
  • Tegen welke beslissingen kan je een klacht indienen?
  • Tegen welke beslissingen kan je geen klacht indienen?
  • Binnen welke termijn moet je een klacht indienen?
  • Hoe dien je een klacht in?
  • Wat doet de toezichthoudende overheid met jouw klacht?
  • Beroep bij de Raad van State