Kerkfabrieken

Wat?

Per erkende parochie is er een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, kerkfabriek genoemd. Het lokaal bestuur Wijnegem werkt samen met 2 kerkfabrieken:
  • Kerkfabriek O.L.V. van den bloeiende wijngaard

  • Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen Schilde

Taken

De kerkfabriek is belast met:
  • de zorg voor de materiële voorwaarden die de uitoefening van de eredienst en het behoud van de waardigheid ervan mogelijk maken
  • het onderhoud en de bewaring van de kerk of kerken van de parochie
  • het beheer van de goederen en gelden die eigendom zijn van de kerkfabriek of die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie.

Bestuur

De kerkfabriek wordt bestuurd door een kerkraad die bestaat uit 5 leden en de door het erkend representatief orgaan aangestelde verantwoordelijke van de parochie (bijvoorbeeld de pastoor) of zijn vervanger, die er van rechtswege deel van uitmaakt.  

Om de 3 jaar wordt de kerkraad gedeeltelijk vernieuwd. 

Overleg

2 maal per jaar is er een overleg tussen een afvaardiging van de kerkraad en een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente (of gemeenten in kwestie). Op de agenda staat onder andere overleg over de meerjarenplannen en de budgetten.

Verdere bepalingen kan je nalezen in het eredienstendecreet, meer bepaald in het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten (07.05.2004).

Beslissingen met betrekking tot de kerkfabrieken:

Kerkfabriek O.L.V. van de Bloeiende Wijngaard

In de gemeenteraad van 15 november 2021 werd er van het budget van 2022 van de kerkfabriek O.L.V. van de Bloeiende Wijngaard kennis genomen:

In de gemeenteraad van 21 juni 2021 werd de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek O.L.V. van de Bloeiende Wijngaard vastgesteld:

In de gemeenteraad van 16 november 2020 werden volgende beslissingen genomen, publicatiedatum 19.11.2020:

In de gemeenteraad van 16 maart 2020 werd de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek O.L.V. van de Bloeiende Wijngaard vastgesteld:

Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen Schilde

In de gemeenteraad van 20 december 2021 werd volgende beslissing genomen, publicatiedatum 07.01.2022
In de gemeenteraad van 18 januari 2021 werd volgende beslissing genomen, publicatiedatum 21.01.2021
In de gemeenteraad van 14 december 2020 werd volgende beslissing genomen, publicatiedatum 16.12.2020:

Op 18 maart 2019 gaf de gemeentraad gunstig advies over de jaarreking 2018.