Inspraakdossiers, openbare onderzoeken en beslissingen - Bekendmakingen

Algemene bekendmakingen

  • Publieke raadpleging De Nieuwe Rand

De Nieuwe Rand is een project dat de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen wil verbeteren. Met de opmaak van een tussennota zet De Nieuwe Rand vandaag een nieuwe stap in de onderzoeksfase. Van 1 februari tot en met 16 maart 2024 organiseert De Nieuwe Rand een publieke raadpleging. In deze periode kan iedereen feedback geven over de voorgestelde aanpak. Meer info vind je hier vanaf 1 februari.

  • Intergemeentelijk mobiliteitsplan Wijnegem - Wommelgem

Op 11 juli 2016 is het intergemeentelijk mobiliteitsplan Wijnegem - Wommelgem gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 
Het volledige mobiliteitsplan kan u hier lezen.

  •   Definitieve vaststelling RUP 'Vigna' - Goedkeuring

Op 27 juni 2023 besliste de gemeenteraad het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) "Vigna", zoals opgemaakt door Igean dienstverlening, definitief vast te stellen. 

Het bijhorende besluit vindt u hier.

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

De bekendmakingen van openbare onderzoeken van omgevingsvergunningsdossiers vindt u hier.

Beslissingen omgevingsvergunningen

De bekendmakingen van beslissingen genomen i.v.m. omgevingsvergunningsdossiers vindt u hier.

Besluiten van de beleidsorganen

Beslissingen genomen door de gemeenteraad of de OCMW-raad kan u hier raadplegen.

Beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen of door het vast bureau kan u hier raadplegen.

Bekijk ook

  • Leest u graag meer over: geplande raadscommissies, de verordeningen en reglementen,... volg dan de gewenste link via de gerelateerde pagina's. 
  • Klacht bij de toezichthoudende overheid
    Je kan tegen besluiten van het bestuur een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid. Dat kan eenvoudig via de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Als de beslissing strijdig is met het recht of het algemeen belang, kan de toezichthouder beslissen om het besluit te vernietigen.
 
Adres
Turnhoutsebaan 422 , 2110 Wijnegem
Tel.
03 288 21 10
info@wijnegem.be
O.N.
O.N. 0207.533.775
Vandaag
Gesloten
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.