Inspraakdossiers, openbare onderzoeken en beslissingen - Bekendmakingen

Algemene bekendmakingen

  • Bekendmaking van onderzoek: Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan genaamd “Wommelgemsteenweg”

Het College van Burgemeester en Schepenen

Overeenkomstig artikel 2.2.21. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening – in werking getreden op 01.09.2009 – met latere wijzigingen;

Brengt ter kennis van de bevolking dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Wommelgemsteenweg” met rooilijnplan en bijgaande plannen, stedenbouwkundige voorschriften, toelichtingsnota en screeningsnota, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad van Wijnegem voorlopig vastgesteld in de vergadering van 27 februari 2023, in het gemeentehuis Turnhoutsebaan 422, voor iedereen ter inzage ligt van:

27 maart 2023 tot en met 25 mei 2023, alle werkdagen behalve de zaterdag, van 8.30 u tot 12.00 u en de donderdagavonden van 18.00 u tot 21.00 u.

Gedurende de duurtijd van het openbaar onderzoek is het plan eveneens raadpleegbaar via internet: www.wijnegem.be.

Al wie omtrent de plannen bezwaren of opmerkingen te maken heeft, moet die schriftelijk richten aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, p/a Turnhoutsebaan 422 te 2110 Wijnegem, uiterlijk op donderdag 25 mei 2023 te 21.00 uur. 
De schriftelijke bezwaren of opmerkingen worden daar bij een ter post aangetekende brief toegezonden of op hetzelfde adres afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Met laattijdig toegestuurde bezwaren moet geen rekening worden gehouden.

Alle bijhorende documenten vind u hier.

  • Intergemeentelijk mobiliteitsplan Wijnegem - Wommelgem

Op 11 juli 2016 is het intergemeentelijk mobiliteitsplan Wijnegem - Wommelgem gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 
Het volledige mobiliteitsplan kan u hier lezen.

  • Vernietiging RUP Somtrans

Op 8 mei 2023 nam de minister een besluit tot vernietiging van het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Wijnegem van 20 maart 2023 houdende de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ’Somtrans'.
De volledige beslissing kan u hier lezen.

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

De bekendmakingen van openbare onderzoeken van omgevingsvergunningsdossiers vindt u hier.

Beslissingen omgevingsvergunningen

De bekendmakingen van beslissingen genomen i.v.m. omgevingsvergunningsdossiers vindt u hier.

Besluiten van de beleidsorganen

Beslissingen genomen door de gemeenteraad of de OCMW-raad kan u hier raadplegen.

Beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen of door het vast bureau kan u hier raadplegen.

Bekijk ook

  • Leest u graag meer over: geplande raadscommissies, de verordeningen en reglementen,... volg dan de gewenste link via de gerelateerde pagina's. 
  • Klacht bij de toezichthoudende overheid
    Je kan tegen besluiten van het bestuur een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid. Dat kan eenvoudig via de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Als de beslissing strijdig is met het recht of het algemeen belang, kan de toezichthouder beslissen om het besluit te vernietigen.
 
Adres
Turnhoutsebaan 422 , 2110 Wijnegem
Tel.
03 288 21 10
info@wijnegem.be
Ondernemingsnummer
0207533775
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00 18:00 tot 20:30
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30 18:00 tot 20:30
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.