Inspraakdossiers, openbare onderzoeken en beslissingen - Bekendmakingen

Algemene bekendmakingen

  • Vaststelling besluit sectorale voorwaarden windturbines

Het departement Omgeving wenst u te informeren dat de Vlaamse Regering op 7 juli 2023 haar besluit met algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne (VLAREM II) wijzigde wat betreft de sectorale milieuvoorwaarden voor inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie. Meer info vindt u hier.

  • Lokaal Materialenplan 2023-2030 en bijhorend plan-MER goedgekeurd

Op 26 mei keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan (LMP) goed. Het LMP geldt als uitvoeringsplan en preventieprogramma voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Meer info vindt u hier.

  • Publieke inspraak Mestactieprogramma MAP 7

De Vlaamse overheid bereidt het zevende mestactieplan (MAP 7) voor in uitvoering van de Nitraatrichtlijn. Van 14 juni tot en met 12 augustus 2023 kan men de kennisgevingsnota dita MAP 7 inkijken en opmerkingen geven. Meer info vindt u hier.

  • Intergemeentelijk mobiliteitsplan Wijnegem - Wommelgem

Op 11 juli 2016 is het intergemeentelijk mobiliteitsplan Wijnegem - Wommelgem gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 
Het volledige mobiliteitsplan kan u hier lezen.

  • Vernietiging RUP Somtrans

Op 8 mei 2023 nam de minister een besluit tot vernietiging van het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Wijnegem van 20 maart 2023 houdende de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ’Somtrans'.
De volledige beslissing kan u hier lezen.

  •   Definitieve vaststelling RUP 'Vigna' - Goedkeuring

Op 27 juni 2023 besliste de gemeenteraad het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) "Vigna", zoals opgemaakt door Igean dienstverlening, definitief vast te stellen. 

Het bijhorende besluit vindt u hier.

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

De bekendmakingen van openbare onderzoeken van omgevingsvergunningsdossiers vindt u hier.

Beslissingen omgevingsvergunningen

De bekendmakingen van beslissingen genomen i.v.m. omgevingsvergunningsdossiers vindt u hier.

Besluiten van de beleidsorganen

Beslissingen genomen door de gemeenteraad of de OCMW-raad kan u hier raadplegen.

Beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen of door het vast bureau kan u hier raadplegen.

Bekijk ook

  • Leest u graag meer over: geplande raadscommissies, de verordeningen en reglementen,... volg dan de gewenste link via de gerelateerde pagina's. 
  • Klacht bij de toezichthoudende overheid
    Je kan tegen besluiten van het bestuur een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid. Dat kan eenvoudig via de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Als de beslissing strijdig is met het recht of het algemeen belang, kan de toezichthouder beslissen om het besluit te vernietigen.
 
Adres
Turnhoutsebaan 422 , 2110 Wijnegem
Tel.
03 288 21 10
info@wijnegem.be
O.N.
O.N. 0207.533.775
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.