Inspraakdossiers, openbare onderzoeken en beslissingen - Bekendmakingen

Algemene bekendmakingen

 • Nederland - Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027
  De Nederlandse overheid laat ons weten dat bovenstaand programma ter inzage ligt.
  Omdat dit een grensoverschrijdend plan is, moet het ook bij ons worden bekendgemaakt en heeft u mogelijkheid tot inspraak.
  Meer info vindt u hier.

 • Intergemeentelijk mobiliteitsplan Wijnegem - Wommelgem
  Op 11 juli 2016 is het intergemeentelijk mobiliteitsplan Wijnegem - Wommelgem gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
  Het volledige mobiliteitsplan kan u hier lezen.

 • Openbaar onderzoek Digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022
  Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering het ‘Besluit betreffende de onbevaarbare waterlopen’1 goed. Dit besluit gaat onder andere over bepalingen rond de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten (verder de digitale atlas). Deze digitale atlas vervangt de analoge atlassen.
  Op 1 september 2021 start daarom het openbaar onderzoek van het ontwerp van de digitale atlas. Het openbaar onderzoek verloopt volledig digitaal via de website www.integraalwaterbeleid.be. Daar is alle informatie raadpleegbaar.

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

De bekendmakingen van openbare onderzoeken van omgevingsvergunningsdossiers vindt u hier.

Beslissingen omgevingsvergunningen

De bekendmakingen van beslissingen genomen i.v.m. omgevingsvergunningsdossiers vindt u hier.

Besluiten van de beleidsorganen

Beslissingen genomen door de gemeenteraad of de OCMW-raad kan u hier raadplegen.

Beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen of door het vast bureau kan u hier raadplegen.

Bekijk ook

 • Leest u graag meer over: geplande raadscommissies, de verordeningen en reglementen,... volg dan de gewenste link via de gerelateerde pagina's. 
 • Klacht bij de toezichthoudende overheid
  Je kan tegen besluiten van het bestuur een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid. Dat kan eenvoudig via de klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Als de beslissing strijdig is met het recht of het algemeen belang, kan de toezichthouder beslissen om het besluit te vernietigen.
 
Adres
Turnhoutsebaan 422 , 2110 Wijnegem
Tel.
03 288 21 10
info@wijnegem.be
Ondernemingsnummer
0207533775
Vandaag
Gesloten
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 17:00

Maak een afspraak en je bent meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.