Inname openbaar domein (IOD)

Voor iedere activiteit waarbij je een specifiek stuk van het voetpad, het fietspad of de rijweg (inclusief parkeerplaatsen) tijdelijk wilt gebruiken heb je een toelating voor inname openbaar domein (IOD) nodig. 

Bovendien ben je vaak verplicht parkeerverbodsborden of andere specifieke wegsignalisatie te gebruiken. 

Voorbeelden van innames openbaar domein

 • Je gaat verhuizen en wilt graag enkele parkeerplaatsen vrijhouden voor je deur? 
 • Je bent aan het renoveren en je moet daarvoor plaats hebben om een container te kunnen zetten? 
 • De gevel van jouw woning wordt vernieuwd en de stelling zal op het voetpad moeten staan?
 • Je hebt een signalisatievergunning nodig voor nutswerken?
 • Je gaat bouwen en er moet een kraan, bouwmaterialen, werfvoertuigen, constructies voor betonvang en dergelijke meer gestationeerd worden op het voetpad, het fietspad en/of op een deel van de rijweg. Mogelijk moet je de rijweg zelfs even afsluiten? 
 • Je wilt één of meerdere parkeerplaatsen in exclusief gebruik nemen bijvoorbeeld om tijdelijk goederen op te plaatsen?
 • Je wilt de rijbaan, het fietspad of het voetpad geheel of gedeeltelijk afsluiten voor een specifiek doel?

Voorwaarden

De werken mogen pas starten na officiële goedkeuring van de gemeente en de plaatsing van de signalisatie volgens de voorschriften.

 • De aannemer moet ervoor zorgen dat de signalisatie te allen tijde conform duidelijk zichtbaar is en deze geen schade kan berokkenen aan derden bij bepaalde weersomstandigheden.
 • Particuliere aanvragers kunnen een parkeerverbod huren bij de gemeente. Je kan dit aanduiden bij jouw aanvraag. 

Procedure

Voor je start met jouw aanvraag, lees hier enkele belangrijke aandachtspunten en tips

Hou rekening met andere adviezen die opgevraagd moeten worden voor er een vergunning afgeleverd kan worden.

- Je vraagt advies aan De Lijn in het geval je hinder zal veroorzaken voor tram- of busverkeer. Je stuurt hiervoor een e-mail naar: omleidingen.vvrantwerpen@delijn.be (Geef voldoende informatie over de locatie, de dag(en) van hinder en de geschatte impact). Het gekregen advies moet je opladen in de online toepassing (bijlagen).

Vraag je vergunning ruim op voorhand aan! 

We maken een onderscheid tussen 2 soorten innames openbaar domein. Namelijk een inname openbaar domein met of zonder verkeershinder.

 • Aanvraag parkeerverbod: 5 werkdagen dagen op voorhand
  De aanvraag voor een “vergunning zonder verkeershinder”, dat wil zeggen, een "parkeerverbod", moet minstens vijf werkdagen voor de gewenste innamedatum te gebeuren.
  Een eventuele verlenging dient uiterlijk drie werkdagen voor het einde van de oorspronkelijke of de vorige verlenging te worden aangevraagd. Je kan geen datum vroeger selecteren bij het aanvragen van je vergunning.
 • Aanvraag inname met verkeershinder: 10 werkdagen op voorhand 
  Een eventuele verlenging dient uiterlijk vijf werkdagen voor het einde van de oorspronkelijke of de vorige verlenging te worden aangevraagd.

In jouw aanvraag volstaat het te verwijzen naar de reden van de inname. Je hebt hier de keuze uit zaken als 'nutswerken', 'stelling', 'kraan', 'verhuis',... 

Wanneer gebruik je werfzone of andere?

 • Indien je meerdere zaken nodig hebt, bijvoorbeeld een container, kraan en een parkeerverbod, dan kies je voor werfzone of andere.
 • Gebruik andere wanneer je niet zeker bent of als jouw aanvraag niet past binnen de keuzemogelijkhden

Geef voldoende informatie

 • Gebruik het omschrijvingsvak en de optie om bijlages toe te voegen maximaal.
 • Omschrijf en documenteer jouw aanvraag zo volledig mogelijk om de omvang en impact van jouw inname openbaar domein te verduidelijken.

Heb je een signalisatieplan nodig?

 • Ga na of je een signalisatieplan nodig hebt. In heel wat gevallen zoals wanneer de rijweg betrokken is en/of indien je minder dan 1,5 meter vrijlaat voor voetgangers en/of fietsers ben je verplicht een signalisatieplan als bijlage toe te voegen aan je aanvraag.

Klaar voor de aanvraag? 

 • Zorg dat je voldoende gegevens bij de hand hebt.
 • Vul de aanvraag zo correct en volledig mogelijk in.
 • Liever te veel informatie dan te weinig.
 • Lees gerust de gebruikshandleiding door voor je start.
 • Je gebruikt best Google Chrome voor het invullen van je aanvraag.

Start je aanvraag (met registratie)

Voordelen van de registratie:

 • EagleBe zal je profiel onthouden, zo moet je jouw contactgegevens niet bij elke aanvraag opnieuw ingeven.
 • Je kan sneller wijzigingen inbrengen en nummerplaten doorgeven (noodzakelijk voor het afdwingen van het parkeerverbod)
 • Je kan eenvoudig nagaan in welke stap jouw aanvraag zich bevindt.
 • Als je nog iets van informatie moet opzoeken dan zal het systeem onthouden waar je gebleven bent wanneer je terug inlogt.

Je krijgt met de afgeleverde vergunning de toestemming om voor een afgesproken periode een deel van het openbaar domein in te nemen. Aan deze toelating is ook een signalisatievergunning verbonden. Daarin wordt aangegeven welke verkeersborden je moet plaatsen om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen.

Kostprijs

De kosten verbonden aan jouw inname openbaar domein kan je raadplegen in het retributiereglement.
We zetten ze hier nog eens op een rijtje.
 
Denk goed na over de periode (duurtijd) van je inname. Een deel van de retributie heeft immers betrekking op de aangevraagde periode van inname. Je kan de gemaakte kosten niet recupereren of teruggestort krijgen omdat je eerder klaar bent en het openbaar domein niet langer inneemt. Hetzelfde telt voor de oppervlakte die je wenst te gebruiken.
 
Na goedkeuring van jouw dossier ontvang je een e-mail van ons met een betalingsverzoek. Hou dit goed in de gaten en betaal tijdig. Je zal pas nadat jouw betaling ontvangen werd de gevraagde vergunning (toelating) ontvangen.
 

Verkeersborden huren 

Je kan verbodsborden voor parkeren huren bij de dienst omgeving (Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem). De huur van de verkeersborden bedraagt 1 euro/dag per verkeersbord. Je kan bij elke aanvraag IOD aangeven of je al dan niet borden wilt huren. 

Bij het afhalen van je parkeerverbod houd je jouw EAGLE-ID (dossiernummer die vermeld staat op je vergunning) bij de hand. Je haalt je parkeerverbod op aan de hand van dit nummer. Je hoeft het document daarvoor niet uit te printen.

De betaling gebeurt direct via het digitaal platform. Zonder betaling kan geen vergunning tot inname van openbaar domein afgeleverd worden.
Let op dat je jouw borden tijdig terugbrengt, zo niet zal je hiervoor een bijkomende kost worden aangerekend. Raadpleeg het retributiereglement op de huur van verkeersborden.

Regelgeving

Wat zijn de algemene voorwaarden en wat zegt de wetgeving? Lees het hier.

Op jouw vergunning kunnen bovendien nog enkele bijkomende voorwaarden opgelegd worden.

Neem je openbaar domein in, op een gewestweg, voor een periode langer dan 24u? Dan moet je ook vergunning aanvragen bij het Agentschap Wegen en Verkeer, via het webportaal https://wegenenverkeer.be/adviezen-vergunningen

Afhandeling

Lukt je online aanvraag niet? Neem dan contact op met de dienst omgeving via 03 288 21 50 of mobiliteit@wijnegem.be

Gerelateerde items