Informatiepagina voor organisatoren

Het Eagle evenementenloket overloopt stap voor stap alle elementen die bij de organisatie van een evenement komen kijken. Hieronder krijg je meer uitleg over deze elementen. Toch nog een vraag? Contacteer ons via: evenementen@wijnegem.be of 03 288 21 10.

Het politiereglement (GAS)

Elke organisator dient zich te houden aan het uniform gemeentelijk politiereglement. Bij overtredingen riskeer je een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). 
Het reglement en meer informatie vind je hier. 

Geluidsnormen

Organiseer je een publiek toegankelijk evenement met elektronisch versterkte muziek, dan moet je de geluidsnormen naleven. Meer info over geluidsnormen lees je hier

In het uniform gemeentelijk politiereglement staan nog een aantal bijkomende regels die gerespecteerd moeten worden, bekijk hiervoor in het bijzonder deel A4 - artikels 118, 123 t.e.m. 133.  

Omdat er bij het organiseren van een muziekevenement heel wat planning aan voorafgaat kan je op ikorganiseer.be relevante informatie terugvinden over onder andere het geluid, de veiligheid, geldzaken, de organisatie,…

Auteursrechten

Unisono:

Het unieke platform van Unisono vereenvoudigt vanaf 1 januari aanzienlijk de aangifte en betaling van beide licenties. Je hoeft niet langer twee aparte licenties aan te vragen voor enerzijds de auteursrechten (Sabam) en de naburige rechten (Billijke Vergoeding). Unisono centraliseert beide, met één licentie en één betaling tot gevolg.

Bovendien beperkt Unisono zich niet tot muziekgebruik. Ook wanneer je audiovisuele werken vertoont, een theaterstuk opvoert of literaire en visuele werken wil gebruiken, kun je via Unisono je licentie aanvragen.

Meer info vind je hier, neem zeker ook een kijkje bij de vaak gestelde vragen

Duurzaam organiseren

Vanaf 1 januari 2020 is het op alle evenementen verboden om dranken te serveren in wegwerpbekertjes of eenmalige drankverpakkingen, zoals blikjes, drankkartons, petflesjes of niet-herbruikbare glazen flessen tenzij minstens 90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage (95% vanaf 1 januari 2022). Meer informatie vind je op de website van OVAM, lees zeker ook het stukje over duurzame evenementen op: https://ovam.vlaanderen.be/groen-event

Communicatie

UiT in Wijnegem

Maak jouw evenement bekend bij een ruim publiek. UiTdatabank levert informatie aan meer dan 500 agenda's, waaronder UiTinvlaanderen, websites van steden en gemeenten, thema-agenda’s, gedrukte bladen en mobiele apps. Ook jouw activiteit kan verschijnen op heel wat agenda's.

Indien jouw activiteit is ingevoerd in de UiTdatabank, wordt deze meegenomen in de UiT-kalender in Info Wijnegem, op www.wijnegem.be en UiTinWijnegem.

Communicatiedienst van het lokaal bestuur

Voor communicatieve ondersteuning van je evenement kan je contact opnemen met communicatie@wijnegem.be. Samen kunnen jullie de mogelijkheden bespreken om jouw evenement in de kijker te zetten.

Fuiven

Organiseer je een fuif, ga dan zeker kijken op de website ikorganiseer.be.

Huren van een zaal

Het lokaal bestuur beschikt over heel wat infrastructuur die ten dienste staat van de inwoners. Reserveer hier jouw zalen.

Uitleenmateriaal

Erkende Wijnegemse verenigingen kunnen gebruik maken van gemeentelijk uitleenmateriaal. Reserveer hier jouw materiaal.

Indien het lokaal bestuur het gewenste materiaal niet (meer) voorhanden heeft, kan je terecht bij de provinciale uitleendienst.

Bewaking

Afhankelijk van je evenement kan je verplicht worden om security te voorzien. Dat kan via professionele en dus vergunde securityfirma’s, maar in de wet is een ‘uitzonderingsregime’ opgenomen voor verenigingen die zelf willen instaan voor persoonscontrole en verkeersbegeleiding. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verboden:

  • geen winst beogen,
  • enkel effectieve leden van de vereniging,
  • geen betaling,
  • maximaal vier keer per jaar,
  • voldoen aan de persoonsvoorwaarden,
  • toestemming van de burgemeester hebben.

Het aanvraagformulier om zelf in persoonscontrole en verkeersbegeleiding te mogen voorzien als vereniging, zit vervat in de algemene aanvraag via het Eagle Evenementenloket.

TIP: Je kan dit formulier hier alvast bekijken om te weten welke informatie je nodig hebt om dit in te kunnen vullen. Voor de aanvraag vragen we om steeds de meest recente versie te gebruiken via het digitaal aanvraagformulier!

Vrijwilligers

Nood aan meer uitleg? Vragen, opmerkingen? Is er iets niet duidelijk?

Stuur een e-mail naar evenementen@wijnegem.be of bel 03 288 21 10.

Gerelateerde items