Info Wijnegem

Info Wijnegem is het informatieblad van onze gemeente en verschijnt elke maand onder de noemer "Info Wijnegem in 't kort". Per seizoen (maart, juni, september en december) verschijnt een uitgebreide editie met interviews en dossiers. Het magazine wordt gratis bezorgd aan alle inwoners via huis-aan-huisbedeling.

Wat lees je in het infomagazine?

Er is geen ruimte voor commerciële berichten. Verenigingen komen enkel aan bod wanneer het evenement in samenwerking met een gemeentelijke dienst wordt georganiseerd. De communicatie gebeurt dan ook in samenspraak met de betrokken dienst. In beperkte mate publiceren we wel oproepen voor vrijwilligers in de sociale sector.

Wie vragen, opmerkingen of suggesties heeft over Info Wijnegem, neemt contact op met de dienst communicatie.

Wil je iets laten verschijnen in het infomagazine? Zorg er dan voor dat je je informatie aanlevert voor de 10de van de vorige maand. Dat wil zeggen: Wil je iets publiceren in Info Wijnegem van maart? Dan moet je je informatie doorgeven voor 10 februari. 

Jouw foto in Info Wijnegem? 

We geven graag het leven in onze bruisende gemeente weer. Daarom voorzien we in Info Wijnegem de rubriek #2110Wijnegem in beeld. Maakte jij onlangs een mooie foto in Wijnegem? Dan kan je die op je sociale media delen met de hashtag #2110Wijnegem (opgelet: Je profiel moet openbaar staan) of e-mailen naar de dienst communicatie. 

Jouw activiteit in Info Wijnegem? 

Voor activiteiten in onze gemeente maken we gebruik van UiT in Vlaanderen. Je kan er jouw activiteiten gratis aan toevoegen. Indien een activiteit plaatsvindt in onze gemeente, en dus postcode 2110 bevat, publiceren we ze op onze website onder activiteiten en in het infomagazine. 

Opgelet: Ook hier trekken we de lijn door en kiezen we voor publicatie van activiteiten uit onze verenigingen en van activiteiten waar het lokaal bestuur aan heeft meegewerkt. Commerciële activiteiten kunnen geraadpleegd worden op www.uitinvlaanderen.be

Vandaag
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 17:00
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 17:00

Maak een afspraak en je bent meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.