Info Wijnegem 

NIEUW!

Ga naar pagina 2 voor de volledige inhoudsopgave, klik daar op een artikel dat u interesseert en je zal automatish naar de juiste pagina worden gebracht. Je kan ten allen tijde onderaan elke pagina op "Terug naar inhoudsopgave" klikken en je komt terug terecht op pagina 2.

Info Wijnegem is het informatieblad van onze gemeente en verschijnt tweemaandelijks, in de onpare maanden. Het wordt gratis bezorgd aan alle inwoners via huis-aan-huisbedeling.

Info Wijnegem bevat gemeentelijke info. Er is geen ruimte voor commerciële berichten. Verenigingen komen enkel aan bod wanneer het evenement in samenwerking met een gemeentelijke dienst wordt georganiseerd. De communicatie gebeurt dan ook in samenspraak met de betrokken dienst. In beperkte mate publiceren we wel oproepen voor vrijwilligers in de sociale sector.

Wie vragen, opmerkingen of suggesties heeft over Info Wijnegem, neemt contact op met de communicatieambtenaar, Ann Dieltiens.

Info januari-februari 2019 

Info november-december 2018 

Info september-oktober 2018 

Info Wijnegem september-oktober 2018

Info Wijnegem juli-augustus 2018 

Info Wijnegem juli-augustus 2018

Info Wijnegem mei-juni 2018 

Info Wijnegem mei-juni 2018

Info Wijnegem maart-april 2018 

Info Wijnegem maart-april 2018

Info januari-februari 2018 

Info Wijnegem januari-februari 2018