Info Wijnegem 

Info Wijnegem is het informatieblad van onze gemeente en verschijnt tweemaandelijks, in de onpare maanden. Het wordt gratis bezorgd aan alle inwoners via huis-aan-huisbedeling.

Info Wijnegem bevat gemeentelijke info. Er is geen ruimte voor commerciële berichten. Verenigingen komen enkel aan bod wanneer het evenement in samenwerking met een gemeentelijke dienst wordt georganiseerd. De communicatie gebeurt dan ook in samenspraak met de betrokken dienst. In beperkte mate publiceren we wel oproepen voor vrijwilligers in de sociale sector.

Wie vragen, opmerkingen of suggesties heeft over Info Wijnegem, neemt contact op met de communicatieambtenaar, Ann Dieltiens.

Info Wijnegem juli-augustus 2018 

Info Wijnegem juli-augustus 2018

Info Wijnegem mei-juni 2018 

Info Wijnegem mei-juni 2018

Info Wijnegem maart-april 2018 

Info Wijnegem maart-april 2018

Info januari-februari 2018 

Info Wijnegem januari-februari 2018

Info november-december 2017 

Info Wijnegem november-december 2017