College van burgemeester en schepenen 

Het college van burgemeester en schepenen is enerzijds :

  • uitvoerend orgaan van de gemeente en voert het dagelijks beheer, bereidt de beslissingen voor, beheert de gemeentelijke infrastructuur en heeft de leiding van de gemeentewerken

en anderzijds

  • een orgaan in dienst van het centraal gezag met nog tal van specifieke bevoegdheden zoals het bijhouden van het kiesregister, het opmaken van de kiezerslijsten …

Samenstelling van het college en verdeling van de bevoegdheden:

Niettegenstaande de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen steeds collegiaal worden genomen en dat een schepen individueel geen bevoegdheid heeft, zijn binnen het orgaan een aantal afspraken tot werkverdeling gemaakt waarbij elk lid een aantal dossiers van nabij volgt:

Ivo Wynants, burgemeester (N-VA) :
Algemeen beleid, personeel, politie en veiligheid, ambtenaar burgerlijke stand, Vlaamse aangelegenheden

Paul Van Dael, eerste schepen (N-VA): 
Grondgebiedzaken (ruimtelijke ordening, openbare werken, milieuvergunningen, gebouwen, erfgoed), toerisme en sport.

Tom Dijckmans, tweede schepen (Durf!): 
Samenleven (jeugd, senioren, cultuur, mondiaal beleid, nieuwe inwoners, gezondheid ...), onderwijs, kinderopvang.

Leen Wouters, derde schepen (N-VA):
Financiën, communicatie en e-government, economie & tewerkstelling en huisvesting. 

Luc Monsieurs, vierde schepen (Durf!): 
Mobiliteit en verkeersveiligheid, milieu (groenvoorziening en openbaar groen, afval, energiebeheer) en openbaar domein.

Nadine Wouters, vijfde schepen (Durf!) en OCMW-voorzitter:
Welzijn en gelijke kansen.