Gemeentesecretaris 

De gemeentesecretaris is onder meer belast met het opmaken van de verslagen van de gemeenteraad- en de collegezittingen, met het uitvoeren van de besluiten en met het toezicht op het personeel. Hij is de verantwoordelijke voor de goede werking van het bestuur en is het hoofd van al het gemeentepersoneel.

Hij is de schakel tussen de administratie en het gemeentebestuur. Hij staat in voor de goede werking van alle diensten, ook diegene waarvan hij niet rechtstreeks de leiding heeft.

Mil Sysmans 

 Belpairestraat 4 /72
 2600 Berchem
 0475 41 07 00
 email