UA-140582099-1

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING  Erea, Ruggeveldstraat 1 te Wijnegem

De EREA ENERGY ENGINEERING BVBA, Ruggeveldstraat 1 – 2110 Wijnegem

met als adres Ruggeveldstraat 1 – 2110 Wijnegem, deelt mede dat zij op 14 mei 2019 een aanvraag heeft ingediend voor:

(*) stedenbouwkundige handelingen & kleinhandelsactiviteit

(*) de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

(*) het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over de verandering van de inrichting gelegen te Ruggeveldstraat 1 zodat dit voortaan een klasse 2 – inrichting betreft.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

4.2; 4.4; 12.2.1; 12.3.2; 12.4.3; 15.1.1.; 16.3.1.1; 17.1.2.1.2; 17.3.2.1.1.1.; 17.3.2.1.2.1; 17.3.2.2.1; 17.3.6.2.b; 17.3.7.2.b; 17.3.8.1; 17.4; 23.2.2.b; 24.2; 29.5.2.1.b; 29.5.7.1.a.2; 43.1.1.c: 2

 (*) De aanvraag heeft als adres Ruggeveldstraat 1 en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie A, nummer(s): 340T 3 & 332 E

(*) De aanvraag ligt …………………………………………………………………………………………………….

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

(*) de Vlaamse Regering (*) de gewestelijke omgevingsambtenaar

(*) de deputatie

(*) het college van burgemeester en schepenen

(*) Bij de aanvraag is een (*) milieueffectrapport gevoegd:

 - dat al goedgekeurd werd

 - dat nog goedgekeurd moet worden.

(*) Bij de aanvraag is een (*) omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

- dat al goedgekeurd werd

- dat nog goedgekeurd moet worden.

 

De aanvraag ligt van 24/05/2019 tot en met 22/06/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst bevoegd voor omgevingsvergunningen, op volgend adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief op het volgende adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem (dienst omgeving)

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) .

 

(*) De gemeente organiseert een informatievergadering over de aanvraag op …………….. (datum) om ………… (uur) op het volgende adres: …………………………………………………………….

(*) Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar onderzoek wordt nu gehouden:

- omdat de aanvraag gewijzigd is.

- omwille van de toepassing van de administratieve lus.

 

Voor meer info kan u terecht bij:

Dienst ruimtelijke ordening Wijnegem, Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem

(e-mail gemeente: ruimtelijke.ordening@wijnegem.be; tel: 03/288.21.50 of 03/288.21.54)

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING  Simon De Heuvellaan 5 te 2110 Wijnegem

De heer Patrick Van Vlierberghe voor Napama Consulting & Lyfra,

met als adres Kapelstraat 100 – 2160 Wommelgem, deelt mede dat hij op 25 april 2019 een aanvraag heeft ingediend voor:

(*) stedenbouwkundige handelingen

(*) de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

(*) het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over verbouwen van het bedrijfsgebouw met uitbreiding van het kantoorgedeelte en bouwen nieuwe noodtrap aan de zijkant van het gebouw

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

19.6.1°a); 17.4.; 3.2.2°a); 40.2.; 12.2.1°; 16.3.1.1°; 15.1.2°; 45.4.e)1°; 12.3.2°; 43.1.1°a)

 

(*) De aanvraag heeft als adres Simon De Heuvellaan 5 en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie A, nummer(s): 150 E.

(*) De aanvraag ligt …………………………………………………………………………………………………….

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

(*) de Vlaamse Regering (*) de gewestelijke omgevingsambtenaar

(*) de deputatie

(*) het college van burgemeester en schepenen

 

(*) Bij de aanvraag is een (*) milieueffectrapport gevoegd:

 - dat al goedgekeurd werd

 - dat nog goedgekeurd moet worden.

(*) Bij de aanvraag is een (*) omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

- dat al goedgekeurd werd

- dat nog goedgekeurd moet worden.

 

De aanvraag ligt van 17 mei 2019 tot en met 15 juni 2019  ter inzage bij de gemeentelijke dienst bevoegd voor omgevingsvergunningen, op volgend adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief op het volgende adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem (dienst omgeving)

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) .

 

(*) De gemeente organiseert een informatievergadering over de aanvraag op …………….. (datum) om ………… (uur) op het volgende adres: …………………………………………………………….

(*) Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar onderzoek wordt nu gehouden:

- omdat de aanvraag gewijzigd is.

- omwille van de toepassing van de administratieve lus.

 

Voor meer info kan u terecht bij:

Dienst ruimtelijke ordening Wijnegem, Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem

(e-mail gemeente: ruimtelijke.ordening@wijnegem.be; tel: 03/288.21.50 of 03/288.21.54)

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING  herbouw Hoogmolenbrug (wijziging aanvraag)

De heer Stefan Sablon, met als adres Havenstraat 44 te 3500 Hasselt , deelt mede dat hij op 11/01/2019 een digitale aanvraag heeft ingediend voor:

(*) stedenbouwkundige handelingen

(*) de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

(*) het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over herbouw Hoogmolenbrug (wijziging aanvraag).

(*) De aanvraag heeft als adres en met als kadastrale omschrijving

(*) De aanvraag ligt ter hoogte van Deurnesteenweg /Merksemsebaan (lijninfrastructuur).

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

(*) de Vlaamse Regering (*) de gewestelijke omgevingsambtenaar

(*) de deputatie

(*) het college van burgemeester en schepenen

(*) Bij de aanvraag is een (*) milieueffectrapport gevoegd:

 - dat al goedgekeurd werd

 - dat nog goedgekeurd moet worden.

(*) Bij de aanvraag is een (*) omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

- dat al goedgekeurd werd

- dat nog goedgekeurd moet worden.

 

De aanvraag ligt van 13 mei 2019 tot en met 11 juni 2019 ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening, op volgend adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief op het volgende adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem (dienst ruimtelijke ordening)

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) .

 

(*) De gemeente organiseert een informatievergadering over de aanvraag op …………….. (datum) om ………… (uur) op het volgende adres:

(*) Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar onderzoek wordt nu gehouden:

- omdat de aanvraag gewijzigd is. (wijziging op grondgebied Schoten, aanleg parking)

- omwille van de toepassing van de administratieve lus.

 

Voor meer info kan u terecht bij:  

Dienst ruimtelijke ordening Wijnegem, Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem

(e-mail gemeente: ruimtelijke.ordening@wijnegem.be; tel: 03/288.21.50 of 03/288.21.54)

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING  BUGA WIJNEGEM, het oprichten van een servicegarage voor personenwagens met bijhorende parking

De heer Teun van Hulzen voor BUGA WIJNEGEM,

met als adres Krijgsbaan 3 – 5 te 2110 Wijnegem, deelt mede dat hij op 09 april 2019 een aanvraag heeft ingediend voor:

(*) stedenbouwkundige handelingen

(*) de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

(*) het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over het oprichten van een servicegarage voor personenwagens met bijhorende parking

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

12.2.1°, 15.3.1°, 15.4.1°, 16.3.1.1°, 17.4., 3.4.1°b), 6.4.1°

 

(*) De aanvraag heeft als adres Venhof 1A en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie A, nummer(s): 46D 2 & 46C 2.

(*) De aanvraag ligt …………………………………………………………………………………………………….

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

(*) de Vlaamse Regering (*) de gewestelijke omgevingsambtenaar

(*) de deputatie

(*) het college van burgemeester en schepenen

 

(*) Bij de aanvraag is een (*) milieueffectrapport gevoegd:

 - dat al goedgekeurd werd

 - dat nog goedgekeurd moet worden.

(*) Bij de aanvraag is een (*) omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

- dat al goedgekeurd werd

- dat nog goedgekeurd moet worden.

 

De aanvraag ligt van 06/05/2019 tot en met 04/06/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst bevoegd voor omgevingsvergunningen, op volgend adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief op het volgende adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem (dienst omgeving)

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) .

 

(*) De gemeente organiseert een informatievergadering over de aanvraag op …………….. (datum) om ………… (uur) op het volgende adres: …………………………………………………………….

(*) Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar onderzoek wordt nu gehouden:

- omdat de aanvraag gewijzigd is.

- omwille van de toepassing van de administratieve lus.

 

Voor meer info kan u terecht bij:

Dienst ruimtelijke ordening Wijnegem, Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem

(e-mail gemeente: ruimtelijke.ordening@wijnegem.be; tel: 03/288.21.50 of 03/288.21.54)

 


BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING  functiewijziging van het bestaande gebouw van bedrijf (voormalige garage) naar detailhandel (kringloopwinkel)

De heer D. Vercauteren & mevr. K. Cleve voor ‘De Kringwinkel Antwerpen,

met als adres Deurnsebaan 152 – 2170 Antwerpen, deelt mede dat zij op 02 april 2019 een aanvraag heeft ingediend voor:

(*) stedenbouwkundige handelingen & kleinhandelsactiviteit

(*) de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

(*) het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over een functiewijziging van het bestaande gebouw van bedrijf (voormalige garage) naar detailhandel (kringloopwinkel) met integratie van parkeerplaatsen en fietsenstallingen

 

(*) De aanvraag heeft als adres Merksemsebaan 130 - 134 en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie A, nummer(s): 375F 2 & 383L 4

(*) De aanvraag ligt …………………………………………………………………………………………………….

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

(*) de Vlaamse Regering (*) de gewestelijke omgevingsambtenaar

(*) de deputatie

(*) het college van burgemeester en schepenen

 

(*) Bij de aanvraag is een (*) milieueffectrapport gevoegd:

 - dat al goedgekeurd werd

 - dat nog goedgekeurd moet worden.

(*) Bij de aanvraag is een (*) omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

- dat al goedgekeurd werd

- dat nog goedgekeurd moet worden.

 

De aanvraag ligt van 26/04/2019 tot en met 25/05/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst bevoegd voor omgevingsvergunningen, op volgend adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief op het volgende adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem (dienst omgeving)

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) .

 

(*) De gemeente organiseert een informatievergadering over de aanvraag op …………….. (datum) om ………… (uur) op het volgende adres: …………………………………………………………….

(*) Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar onderzoek wordt nu gehouden:

- omdat de aanvraag gewijzigd is.

- omwille van de toepassing van de administratieve lus.

 

Voor meer info kan u terecht bij:

Dienst ruimtelijke ordening Wijnegem, Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem

(e-mail gemeente: ruimtelijke.ordening@wijnegem.be; tel: 03/288.21.50 of 03/288.21.54)

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING  BRABO, het oprichten van een meergezinswoning

De heer P. Van Kerckhoven voor BRABO,

met als adres Vlaamsekaai 90 – 2000 Antwerpen, deelt mede dat hij op 06 april 2019 een aanvraag heeft ingediend voor:

(*) stedenbouwkundige handelingen

(*) de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

(*) het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over het oprichten van een meergezinswoning bestaande uit 9 woongelegenheden met ondergrondse parking

 

(*) De aanvraag heeft als adres Stokerijstraat 160 - 176 en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie B, nummer(s): 254G 7

(*) De aanvraag ligt …………………………………………………………………………………………………….

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

(*) de Vlaamse Regering (*) de gewestelijke omgevingsambtenaar

(*) de deputatie

(*) het college van burgemeester en schepenen

 

(*) Bij de aanvraag is een (*) milieueffectrapport gevoegd:

 - dat al goedgekeurd werd

 - dat nog goedgekeurd moet worden.

(*) Bij de aanvraag is een (*) omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

- dat al goedgekeurd werd

- dat nog goedgekeurd moet worden.

 

De aanvraag ligt van 03/05/2019 tot en met 01/06/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst bevoegd voor omgevingsvergunningen, op volgend adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief op het volgende adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem (dienst omgeving)

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) .

 

(*) De gemeente organiseert een informatievergadering over de aanvraag op …………….. (datum) om ………… (uur) op het volgende adres: …………………………………………………………….

(*) Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar onderzoek wordt nu gehouden:

- omdat de aanvraag gewijzigd is.

- omwille van de toepassing van de administratieve lus.

 

Voor meer info kan u terecht bij:

Dienst ruimtelijke ordening Wijnegem, Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem

(e-mail gemeente: ruimtelijke.ordening@wijnegem.be; tel: 03/288.21.50 of 03/288.21.54)