Opgelet: Hoogmolenbrug 3 weken onderbroken voor verkeer tussen Schoten en Deurne

Gepubliceerd op woensdag 2 jun 2021 om 15:25
De herinrichting van de Merksemsebaan (N120) voor de komst van de nieuwe Hoogmolenbrug gaat haar laatste fase in. Dit zal mogelijk zorgen voor verkeershinder.

De herinrichting van de Merksemsebaan (N120) voor de komst van de nieuwe Hoogmolenbrug gaat haar laatste fase in. Sinds begin mei werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) enkel nog aan de noordzijde van de gewestweg, met name de kant van het Albertkanaal. Het doorgaand verkeer passeert de werken in beide richtingen op telkens één versmalde rijstrook. Vanaf 7 juni wordt er ook gewerkt aan de noordzijde van het kruispunt met de Deurnesteenweg en is afslaan richting Schoten niet meer mogelijk. Verkeer naar Schoten of van Schoten richting Deurne volgt tot eind juni een omleiding via de Brug van den Azijn en de Bredabaan.

Laatste fase herinrichting Merksemsebaan

Aan de zuidzijde van de gewestweg zijn alle werken afgerond, inclusief de zuidzijde van het kruispunt met de Deurnesteenweg (kant Quick/Desco). Doorgaand verkeer rijdt in beide richtingen op deze zijde van de Merksemsebaan.
 
Aan de noordkant van de gewestweg werkt AWV vandaag nog aan de rijweg en de aansluiting van het nieuwe tracé naar de toekomstige Hoogmolenbrug. Vanaf maandag 7 juni is de noordzijde van het kruispunt Deurnesteenweg aan de beurt. Onderstaande kaart geeft de werfsituatie weer.

Toegang tot Hoogmolenbrug vanaf Merksemsebaan onderbroken tot eind juni

Tijdens de werken aan de noordzijde van het kruispunt met de Deurnesteenweg is de toegang tot de Hoogmolenbrug onderbroken voor gemotoriseerd verkeer van maandag 7 juni tot eind juni 2021. Het verkeer naar Schoten of van Schoten richting Deurne volgt een omleiding via de Brug van den Azijn en de Bredabaan.
 
Voetgangers en fietsers van en naar de Hoogmolenbrug kunnen wel door, maar de Merksemsebaan oversteken aan het kruispunt is even niet mogelijk. Te voet of met de fiets moet men oversteken aan het nieuwe tracé van de Deurnesteenweg dat enkele tientallen meters naar Antwerpen toe ligt.
 
Het doorgaand verkeer op de Merksemsebaan zelf passeert de werken in beide richtingen op telkens één versmalde rijstrook. Dit op de nieuwe zijdelijke weghelft.

Bereikbaarheid handelaars Deurnesteenweg noord

De handelszaken in het tijdelijk doodlopende gedeelte van de Deurnesteenweg blijven bereikbaar via een alternatieve route. Lokaal verkeer volgt hiervoor het traject Braamstraat, Hoogmolendijk, Metropoolstraat en de Straalstraat aan de kant van het Albertkanaal. Vanuit Schoten kan verkeer de Hoogmolenbrug dus gebruiken, maar is er van 7 tot eind juni geen aansluiting met de Merksemsebaan.