Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vigna’ (gedeeltelijke herziening RUP ‘Kasteeldomeinen’) Start- en procesnota

Publieke raadpleging van 05 maart 2021 tot en met 03 mei 2021
Op 25 februari 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen de startnota over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vigna’ goedgekeurd en het planproces formeel gestart.

Het plangebied heeft betrekking op de ’s Gravenwezelsteenweg 37 en omliggende gronden (wijngaarden). Het RUP ‘Vigna’ beoogt het mogelijk maken van het oprichten van constructies voor de verwerking van druiven tot wijn en het laten doorgaan van wijnproeverijen & inrichting bed and breakfast.


Tijdens de publieke raadpleging kan iedereen opmerkingen indienen op de startnota.

De startnota omschrijft het opzet van het plan en de aanpak van het milieuonderzoek en vindt u hieronder.

Er is ook een procesnota, die omschrijft de procesaanpak in elke fase van het proces. De procesnota vindt u hieronder.

De startnota en procesnota zijn ter inzage :
* op de website van gemeente Wijnegem;
* in het gemeentehuis, Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem.

Door de coronamaatregelen kan dit enkel op afspraak via het nummer: 03 288 21 10
 

Er wordt een digitaal publiek participatiemoment georganiseerd op donderdag 01 april 2021 van 19u30 tot 20u30. De startnota wordt toegelicht en u kan vragen stellen aan de opstellers van het plan. Gezien de coronamaatregelen kan u enkel deelnemen na afspraak via het nummer 03 288 21 10 of ruimtelijke.ordening@wijnegem.be
 

Inspraakreacties kunnen worden ingediend gedurende de periode van raadpleging via ruimtelijke.ordening@wijnegem.be  Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief, opnieuw na afspraak, tegen ontvangstbewijs bij de gemeente Wijnegem of verstuur uw brief aangetekend naar gemeente Wijnegem, dienst omgeving, Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem.

Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00 18:00 tot 20:30
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30 18:00 tot 20:30
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.