Heropstartkrediet na corona

De heropening van de horeca en de versoepeling van de coronamaatregelen voor alle handelszaken is iets waar iedereen lang op heeft gewacht. Niet in het minst de handelaars zelf!

De lange sluiting maakt dat de voorraden van je zaak ondertussen misschien niet meer verkoopbaar zijn en vervangen moeten worden. Of dat je andere kosten moet maken om vlot en volgens de regels opnieuw op te starten. De betaling van die facturen moet meestal op korte termijn gebeuren, waardoor je als ondernemer misschien in de problemen komt.

Ben je ondernemer en heb je nood aan een steuntje in de rug?

Dan kan je via het lokaal bestuur een renteloos heropstartkrediet aanvragen van minimum 1.000 euro en maximum 5.000 euro.

Vraag een heropstartkrediet aan

Voorwaarden

  • De aanvraag gebeurt aan de hand van een factuur van kosten voor de aankoop van stockgoederen.
  • De overbruggingslening kan enkel toegekend worden als je onderneming ingeschreven staat in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
  • De facturen waarvoor je een overbruggingslening aanvraagt zijn voor de vestiging van je zaak in de gemeente Wijnegem.
  • De overbruggingslening kan enkel toegekend worden aan een onderneming die volgens de federale maatregelen inzake Covid-19 verplicht werd tot een sluiting van 3 maanden in 2021. (Handelaars die "take away" mochten/konden organiseren, vallen onder deze voorwaarden en kunnen een aanvraag doen.)
  • De aanvrager mag op enkelvoudig en geconsolideerd niveau maximum 5 VTE in dienst hebben.

Wat na de aanvraag?

Nadat je je aanvraag hebt ingediend beslist het college van burgemeester en schepenen of je lening wordt toegekend.

De Raad voor Lokale Economie adviseert hen bij die beslissing.

Wat is de termijn om het geleende bedrag terug te betalen?

Van zodra de Federale overheid het toelaat om je zaak volledig terug te openen zoals voor de coronacrisis, krijg je drie maanden de tijd en kan je in maximaal 12 maandelijkse schijven het bedrag terugbetalen.

Zodra deze termijn ingaat, zal je hiervoor vanuit het lokaal bestuur Wijnegem een betaalverzoek ontvangen.

Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00
Morgen
Gesloten

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.