Toekomstige herinrichting Turnhoutsebaan [Agentschap Wegen en Verkeer start met studiefase en participatiemoment]

Herinrichting Turnhoutsebaan versterkt verkeersveiligheid en verhoogt leefbaarheid: van gewestweg naar gemeenteweg

N112 (Turnhoutsebaan) is een verbindingsweg voor verkeer met een bestemming in de regio van Wijnegem en voor doorgaand verkeer. Maar die laatste functie had doorheen de jaren moeten verdwijnen met de realisatie van de ringweg (Houtlaan - N12). De weg voldoet niet meer aan de huidige normen: de staat van het wegdek is verouderd en de evolutie binnen het verkeer vraagt om meer aandacht voor voetgangers en fietsers.

Om de veiligheid en het rijcomfort van alle weggebruikers te verhogen, onderzoeken we een herinrichting, in samenwerking met wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), en waterbeheerder Pidpa.

De nadruk ligt op een Turnhoutsebaan die beantwoordt aan de noden van de buurt, de handelskern en het plaatselijk verkeer, eerder dan de noden van het doorgaand verkeer. Na afloop van de herinrichting wordt de weg overgedragen aan lokaal bestuur Wijnegem.

Leefbaarheid verhogen op en rond de Turnhoutsebaan, wat houdt dat in?

We creëren meer ruimte en veiligheid voor de actieve weggebruikers met aandacht voor oversteekmogelijkheden, veilige fietspaden en toegankelijk openbaar vervoer. We ontharden en vergroenen waar mogelijk en verbinden bestaand groen langs de N112 met het aanwezige groen ten
noorden en ten zuiden van de projectzone.

Bekijk de inhoud van het project "Herinrichting Turnhoutsebaan" op de website van AWV

Studiefase

Momenteel bevindt het project zich in studiefase. De effectieve uitvoering is ten vroegste voorzien rond
het voorjaar van 2026. Dat is dus na de oplevering van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het
kanaal. We nemen eerst voldoende tijd om samen met de omwonenden en handelaars aan een sterk
en passend ontwerp te werken.

Participatietraject met buurt en lokale handelaars

Op woensdag 24 april 2024 organiseren we het eerste van twee grote participatiemomenten. Adviesbureau Vectris licht het project toe, en samen met het participatiebureau Yellow Window peilen we naar het huidige gebruik van de baan. Samen met jou brengen we de sterke en zwakkere punten in kaart en verzamelen we bezorgdheden en ideeën. De suggesties die worden verzameld, vormen input voor de studie en het ontwerpteam.

WAAR EN WANNEER?

Eerste participatiemoment op woensdag 24 april 2024 doorlopend van 17.30 tot 21.00 uur
Waar? ‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 119, 2110 Wijnegem.

Lees alle info over de herinrichting van de Turnhoutsebaan op de website van AWV en schrijf je er in op de digitale nieuwsbrief van het project. 

Gerelateerde items

Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Vandaag
Gesloten
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.