Gemeenschapsdienst

Binnen dit competentieversterkend traject zullen langdurig werkzoekenden kleinschalige taken uitvoeren om hun competenties te versterken en arbeidsritme op te bouwen.

Wanneer de gemeenschapsdienst passend is binnen het traject naar werk van de langdurig werkzoekenden kan dit als verplichte actie worden voorgesteld door de VDAB-bemiddelaar.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die minstens twee jaar werkzoekend zijn en die nood hebben aan een intensieve begeleiding en bemiddeling via inzet van werkplekleren om de brug naar duurzame tewerkstelling te maken.

Leerwerkplekken in Wijnegem

Europese Unie Werk & Sociale Economie (EU WSE) wil de lokale besturen met REACT EU-middelen ondersteunen in het opzetten van deze leerwerkplekken gemeenschapsdienst, in hun bijdrage aan de integratie van de meest kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. Deze leerwerkplekken kunnen zich naast bij lokale besturen, ook bij vzw’s en onderwijsinstellingen bevinden.

In Wijnegem zijn er zes leerwerkplekken gecreëerd: drie bij het lokaal bestuur en drie in Wijnegemse scholen.

Europese financiële steun

EU WSE voorziet in een opstartfinanciering om deze leerwerkplekken te faciliteren en te coördineren met de door de VDAB geselecteerde GLOW-partners. De middelen voor deze actie worden voorzien vanuit Prioriteit 7, REACT-EU, Specifieke doelstelling 13 Bevordering van het crisisherstel COVID-19-pandemie. Het lokaal bestuur Wijnegem ontvangt in dit kader een financiële steun van € 14.793,69. 

Adres
Koolsveldlaan 94 , 2110 Wijnegem
Tel.
03 288 20 60
sociale.dienst@wijnegem.be
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00 18:00 tot 20:30
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30 18:00 tot 20:30
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00

Maak een afspraak en je bent meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.