Gebruik van sportinfrastructuur

De sporthal is al voor een groot gedeelte bezet door de sportverenigingen. Uiteraard kan de sporthal in de vrije uren ook gehuurd worden door andere verenigingen of door individuele sporters. Op de sportdienst kunt u informeren naar de beschikbare vrije uren (03 288 21 00 of sportcentrum@wijnegem.be).

Voorwaarden

De tarieven zijn als volgt per uur gebruik. (met ingang van 1 juli 2022 tot 30 juni 2025)

CategorieënABC
    
Volledige sporthal (gelijkvloers)€ 16,02€ 32,04€ 48,06
Halve sporthal (gelijkvloers)€ 8,01€ 16,02€ 24,03
Danszaal (1e verdiep)€ 8,01€ 16,02€ 24,03
Judozaal€ 8,01€ 16,02€ 24,03
Turnzaal gemeentelijke lagere school€ 8,01€ 16,02€ 24,03
Sporthal annuntia€ 16,02€ 32,04€ 48,06

waarbij de categorieën als volgt worden omschreven:

A erkende Wijnegemse verenigingen

B niet-erkende Wijnegemse verenigingen en particulieren van Wijnegem die geen winst nastreven

C andere verenigingen, bedrijven en/of particulieren van buiten Wijnegem of die winst nastreven.

Kortingen zijn niet geldig voor het zwembad
Indien het een activiteit betreft voor personen met een handicap, voor jongeren tot en met 18 jaar of voor 60 plussers behorende tot de gebruikerscategorie A of B, geldt een korting van 50%.
Wordt in dit reglement aanzien als persoon met een handicap: persoon met een erkende invaliditeit van 66%.

Adres
Kasteellei 67 , 2110 Wijnegem
Tel.
03 288 21 00
sportcentrum@wijnegem.be
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten