GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen

Steden en gemeenten hebben sinds 1 februari 2021 de mogelijkheid om gemeentelijke administratieve geldboetes (GAS) op te leggen voor beperkte snelheidsovertredingen die worden begaan op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km per uur. In Wijnegem is het GAS-5-reglement van toepassing sinds 1 oktober 2023. Hierdoor vallen deze overtredingen niet langer onder het strafrecht (Parket). Zo kan de gemeente deze inkomsten zelf investeren in eigen verkeersveiligheidsprojecten.

WETTELIJKE VOORWAARDEN GAS 5

  1. Het betreft een overschrijding van de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 kilometer per uur.
  2. De snelheidsovertredingen worden begaan op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 kilometer per uur, ongeacht wie de wegbeheerder is.
  3. Het gaat om snelheidsovertredingen vastgesteld met automatisch werkende toestellen die volledig worden gefinancierd door de lokale overheid.
  4. De snelheidsovertredingen worden begaan door meerderjarige natuurlijke personen of door rechtspersonen.
  5. Er wordt niet gelijktijdig een andere overtreding vastgesteld.

Is aan één van bovenstaande voorwaarden niet voldaan, dan wordt de overtreding alsnog strafrechtelijk behandeld via het parket.

PROCEDURE

Vaststelling

Een politieagent stelt de inbreuk vast aan de hand van beelden van de ANPR-camera's, bemande – of onbemande snelheidscamera’s.

Betalingsuitnodiging

  • De GAS-ambtenaar (Intercommunale Igean) ontvangt een proces-verbaal naar aanleiding van de vaststelling dat de overtreder te snel heeft gereden. De overtreder ontvangt nadien een brief met het bedrag van de verschuldigde boete. Hiertegen kan je binnen de 30 dagen verweer indienen als je niet akkoord gaat met de opgelegde geldboete.
  • Wordt de boete betaald binnen de dertig dagen, dan is de procedure ten einde.

Herinneringsbrief

Als de overtreder de boete niet tijdig betaalt, wordt er een betalingsherinnering verstuurd per post.

HOEVEEL BEDRAAGT DE BOETE?

De boete bedraagt 53 euro voor de eerste 10 kilometer per uur die te snel gereden werd boven de toegelaten maximumsnelheid van 30 of 50 kilometer per uur. De boete wordt nadien vermeerderd voor elke bijkomende kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden. (na correctie met de technische tolerantiemarge)

  • overtreding buiten de bebouwde kom: vermeerdering met 6 euro per bijkomende kilometer
  • overtreding binnen de bebouwde kom: vermeerdering met 11 euro per bijkomende kilometer.

Deze bedragen kunnen in de toekomst nog wijzigen in functie van de wegcode.

Adres
Turnhoutsebaan 422 , 2110 Wijnegem Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 52
preventie@wijnegem.be
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00 18:00 tot 20:30
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30 18:00 tot 20:30
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.