Energielening

Wilt u in uw woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Als u tot de prioritaire doelgroep behoort, kunt u die werken misschien financieren met een Energielening van de Vlaamse overheid.

De Energielening wordt geregeld via de ‘Energiehuizen’. Elk Energiehuis beslist zelf of het een Energielening toekent of niet. Het Energiehuis voor Wijnegem is IGEAN (03 350 08 08).

Voorwaarden: voor wie?

Prioritaire doelgroep:
Onderstaande personen behoren tot de 'prioritaire doelgroep' en komen in aanmerking voor een renteloze Energielening (0% intrest) tot 15.000 euro, terug te betalen over termijn van 10 jaar.

 1. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds(stickertje eindigt op 1).
 2. Huishoudens die recht hebben op een Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfondsen met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 19.566,25 euro (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting). Dat bedrag mag verhoogd worden met 3.622,34 euro per persoon ten laste.
 3. Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 4. Personen die door OCMW begeleid worden omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
 5. Beschermde afnemers.
 6. Gezinnen met een jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen van max. 31.870 euro verhoogd met 1.660 euro per persoon ten laste. Er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug (voor energieleningen 2021).

Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen zoals scholen, ziekenhuizen, vzw’s, …): vanaf 2021 wordt deze energielening renteloos ter beschikking gesteld (intrestvoet van 0%).

Voor verenigingen van mede-eigenaars kan het max. leningsbedrag vermeerderd worden met 7.500 euro per wooneenheid in het gebouw waarvoor de vereniging verantwoordelijk is.

Voor welke werken?

 1. Dak- of zoldervloerisolatie (zelfplaatsing is toegelaten onder strikte voorwaarden). 
 2. Hoogrendementsglas (ook in deuren en poorten).
 3. Muurisolatie of vloerisolatie.
 4. Luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met andere maatregelen).

 5. Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D.
 6. Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel, …).

 7. zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed is geïsoleerd en dat er geen enkel glas meer is).
 8. Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water.

 9. Vervanging van lichtarmaturen en lampen.
 10. Energiezuinige huishoudtoestellen (alleen voor de prioritaire doelgroep, nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond).
 11. Energieopslagtechnieken en beheerssystemen.
 12. Energieaudit (in combinatie met een van de vorige maatregelen).

Ook in een nieuwbouwwoning waarvoor nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend, kunt u voor de meeste van de hierboven vermelde werken een Energielening afsluiten. Een belangrijke bijkomende voorwaarde is het realiseren van een E30 woning (bijna-energieneutraal niveau of BEN).

Vraag de volledige voorwaarden voor de werken bij uw Energiehuis. De werken moeten worden uitgevoerd door een aannemer, zodat er ook een garantie is op de kwaliteit van uitvoering. Alleen voor dak- of zoldervloerisolatie komt ook 'doe-het-zelf' in aanmerking.

Procedure

 • Op de website van IGEAN, het Energiehuis dat voor Wijnegem de Energieleningen toekent, vind je het aanvraagformulier voor de renteloze lening.
 • De kandidaat-kredietnemer stelt het aanvraagdossier samen, verzamelt ook de nodige bijlagen en parafeert deze voor juist en volledig. Het dossier wordt verstuurd naar energielening@igean.be.      
  Let op: de werken mogen nog niet uitgevoerd zijn, ofwel uitgevoerd in de drie maanden voor de aanvraag. Hierbij kijken we naar de factuurdatum.
 • De kredietcommissie van het Energiehuis keurt uw aanvraag al dan niet goed. Het Energiehuis bepaalt zelf de termijn waarbinnen uw aanvraag goed- of afgekeurd wordt.
 • Het Energiehuis legt de goedgekeurde kredieten voor aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Het VEKA kijkt na of de lening in overeenstemming is met de reglementeringen van het Vlaams Gewest en geeft binnen de week definitieve goedkeuring.
 • Zodra de energielening is afgesloten, staat uw Energiehuis in voor het beheer van uw lening. Voor al uw vragen die met uw dossier verband houden (ook bijv. wijziging rekeningnummer, domiciliëring, afbetalingen, ...) moet u dus contact opnemen met uw Energiehuis.

Bedrag

 • U kunt maximaal 15.000 euro lenen. Het bedrag kan in maximaal 4 schijven worden opgenomen.
 • Voor de prioritaire doelgroep (zie Voorwaarden)
  • Het geleende bedrag moet op 10 jaar tijd terugbetaald worden.
  • De intrest bedraagt 0%.
 • Voor de niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen
  • vanaf 2021 bedraagt de intrest 0%. (op 10 jaar terugbetalen)
 • De Energielening kan niet ingebracht worden op de belastingaangifte. Voor de Energielening worden dan ook geen fiscale attesten uitgereikt.

Let op! Geld lenen kost ook geld! 

Gerelateerde items

Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00 18:00 tot 20:30
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30 18:00 tot 20:30
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.