Hulp nodig bij het sneeuwruimen? 

Het is niet voor iedereen evident om zijn voetpad sneeuwvrij te maken. Soms ontbreekt de tijd, de fysieke kracht of je mobiliteit om dit te doen.

Het PWA (Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap) biedt hiervoor een oplossing. Een ploeg PWA-werknemers is bereid om in PWA-verband te helpen bij het sneeuwruimen.

Hoe?

  • Neem contact op met het PWA van Wijnegem.
  • Inschrijven in het PWA kost € 7,45 per jaar (WIGW: gratis)

De PWA-werknemer komt sneeuw ruimen en wordt vergoed met 1 PWA-cheque van € 7,45 per uur (WIGW € 5,95). De aanvrager zorgt voor een sneeuwschop, borstel en strooizout.

PWA
Sociaal Huis
Koolsveldlaan 94 - tweede verdieping 
03 288 20 79
0474 57 36 43
pwawijnegem@gmail.com        

Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap (PWA)

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) is een dienst van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening). Het is de bedoeling om met het inzetten van langdurige werklozen tegemoet te komen aan een aantal reële noden en behoeften van de Wijnegemse bevolking. De PWA-werknemers moeten 2 jaar werkloos zijn of ouder zijn dan 45 jaar en 6 maanden werkloos. Ook bestaansminimumgenieters van het OCMW kunnen worden ingeschakeld. Aan het werken binnen het PWA zijn er voor deze werknemers bepaalde voordelen verbonden. Zij kunnen 45 uur per maand – en sinds1 april 2010 tot 70 uren per maand en dit in bepaalde categorieën - worden ingezet zodat er voldoende tijd overblijft om naar een job binnen het gewone arbeidscircuit te zoeken. Per uur krijgen zij een nettovergoeding van € 4,10. Op deze manier kan een PWA-werknemer maandelijks tot € 184,50 (bij 45 uren) tot € 287 (bij 70 uren) bijverdienen, boven op zijn uitkeringen.

De categorieën van gebruikers waar tot 70 uren per maand kan gewerkt worden zijn: tuinwerk bij particulieren (code 12), hulp bij zieken en begeleiding van ouderen en kinderen (code 13), ondersteuning in de scholen (code 30). Men mag echter op jaarbasis nooit de 630 uren overschrijden!

Bovendien kunnen PWA-werknemers, mits het bereiken van een bepaald aantal uren, diverse vrijstellingen bekomen en zo een eventuele controle op het actief zoekgedrag uitstellen.

Wie zijn nu de mogelijke gebruikers van onze dienst?

Zowel particulieren als lokale overheden, onderwijsinstellingen, vzw's, andere niet-commerciële verenigingen en bedrijven uit de land- en tuinbouwsector kunnen een aanvraag doen. Men betaalt jaarlijks € 7,45 voor inschrijving. Enkel WIGW's kunnen hiervoor vrijstelling bekomen. Alle aanvragen moeten getoetst worden aan de activiteitenlijst, goedgekeurd door de raad van bestuur van de vzw PWA. Wat particulieren betreft gaat het veelal om kleine klussen, schilderwerken, tuinonderhoud e.d. Wat de overige instanties betreft, kunnen de aanvragen zeer uiteenlopend zijn bv. ondersteuning van gemeentelijke diensten, onderhoud van lokalen, busbegeleiding van kinderen, gemachtigde opzichters, hulp bieden bij diverse manifestaties…

Hoe worden de PWA-werknemers vergoed?

Wanneer uw aanvraag werd goedgekeurd en er een PWA-werknemer werd ingeschakeld, moet u deze per uur vergoeden met een PWA-cheque.

Er zijn 2 soorten cheques:

  • De cheque op naam: kost € 7,45 per stuk (per uur), moet per 10 stuks (of meer) worden aangeschaft door middel van een overschrijving naar Edenred te Brussel. Uitsluitend particulieren krijgen dan voor 31 mei van het volgend jaar een fiscaal attest om bij de belastingsaangifte te voegen. Op deze manier kunt u een deel van de aankoopprijs recupereren.
  • De naamloze cheque: heeft 2 tarieven nl. € 7,45 en € 5,95 (vanaf 01.01.2009). De naamloze cheque van € 7,45 wordt gebruikt voor eerder occasionele gelegenheden en kan per stuk worden aangekocht op het kantoor. De particulieren verliezen hier evenwel het fiscale voordeel. De cheque van € 5,95 kan ook per stuk worden aangekocht op het kantoor en mag enkel worden gebruikt door de WIGW's.

Het verschil tussen de aankoopprijs voor een cheque en de reële vergoeding die de PWA-werknemer krijgt, wordt onder meer besteed aan het afsluiten van een verzekering.
Op deze manier is de PWA-werknemer verzekerd tijdens de werkuren voor arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.
 

Contact:

PWA, Koolsveldlaan 94, 2e verdieping, 2110 Wijnegem - tel. 03 288 20 79 

Donderdag en vrijdag van 9.30 u tot 12.00 u. In de namiddag enkel op afspraak.