Algemeen directeur

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten van het lokaal bestuur. Zij is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer. De algemeen directeur leidt en coördineert de activiteiten van de organisatie om de  vooropgestelde doelstellingen te realiseren.

De algemeen directeur rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, aan het vast bureau en aan het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) en vervult de scharnierfunctie tussen de politieke beleidsorganen en de diensten van het lokaal bestuur. 

De algemeen directeur creëert als verbindingsfiguur de optimale ruimte voor samenwerking in het belang van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger.

Adres
Turnhoutsebaan 422 , 2110 Wijnegem
Tel.
03 288 21 28
leen.nagels@wijnegem.be
Website
www.wijnegem.be