Dienst Veiligheid en preventie

Om de veiligheid en de leefbaarheid van Wijnegem te behouden ontwikkelt de dienst veiligheid en preventie projecten en acties rond uiteenlopende fenomenen. Het doel is te voorkomen dat mensen slachtoffer worden van criminaliteit of overlast én om het veiligheidsgevoel te vergroten.

De deskundige veiligheid en preventie staat in voor voorbereiding, uitvoering en opvolging van het volledige veiligheids- en preventieplan.

Wijnegem ontvangt financiële steun van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken door middel van subsidies voor het Strategisch Veiligheids- en preventieplan (SVPP). Dit plan werd opgesteld na de opmaak van een Lokale Veiligheidsdiagnostiek (LVD) die de knelpunten van de gemeente aan het licht bracht.  De Strategische Veiligheids- en preventieplannen werden opgemaakt voor de periode 2013 – 2017. Deze werden naderhand met twee jaar verlengd, voor de periode 2018 – 2019 om zo beter aan te sluiten op de beleidsplannen en de zonale veiligheidsplannen.

Tijdens de lange regeringsformatie in 2020 was het niet mogelijk om de voorwaarden te herbekijken en werden de plannen onder lopende zaken verlengd tot 31 december 2021.

Op 30 augustus 2021 werd het KB van 24 juli 2021 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 3 juli 2019 betreffende de verlenging 2020 van de strategische veiligheids-en preventieplannen 2018-2019, gewijzigd bij Koninklijk besluit van 24 december 2020, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  

Hiermee worden de strategische veiligheids- en preventieplannen 2020-2021 opnieuw verlengd met 1 jaar, tot en met 31 december 2022

Dit werd ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad van 20 september 2021.

Adres
Turnhoutsebaan 422 , 2110 Wijnegem Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 52
preventie@wijnegem.be
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00
Morgen
Gesloten

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.