Desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2

Gepubliceerd op maandag 19 apr 2021 om 17:27
Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 maart 2020 heeft geoordeeld dat de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 onderworpen moeten worden aan een milieueffectbeoordeling en een publieke raadpleging.

Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 maart 2020 heeft geoordeeld dat de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 onderworpen moeten worden aan een milieueffectbeoordeling en een publieke raadpleging.

De wet van 28 juni 2015 stelt dat om de bevoorradingszekerheid van energie te allen tijde te garanderen dat de desactivatie van de kernreactoren van Doel 1 en Doel 2 met 10 jaar wordt uitgesteld. Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 maart 2020 oordeelt dat deze wet van 28 juni 2015, alsook de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en Doel 2 voor de 10 bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling en een publieke raadpleging. 

Van 15 april tot 15 juni 2021 loopt de publieke raadpleging over het uitstel van de desactivering. Deelnemen aan de inspraak kan:

  • elektronisch via de online vragenlijst van de publieke consultatie, die je hier terugvindt 
  • Per post: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - Publieke Consultatie Doel 1 en 2 - Albert II-laan 16, 1000 Brussel

De commentaren en adviezen moeten bij voorkeur verwijzen naar de titel of het specifieke deel van het project of van het milieueffectrapport waarop ze betrekking hebben. Het milieueffectrapport, een niet-technische samenvatting en alle relevante documenten zijn hier te consulteren.