De Nieuwe Rand - alternatievenonderzoeksnota en infosessies in september

Samen op weg naar morgen

De Nieuwe rand is een project dat de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen wil verbeteren. Met het Toekomstverbond werd in 2017 het initiatief genomen om onze regio vlotter bereikbaar te maken en onze leefkwaliteit te verbeteren. 

Naast de Oosterweelverbinding, de overkapping van de ring en meer duurzaam vervoer, komt er ook een nieuw Haventracé om verkeer zo veel mogelijk rond de stad te leiden. 

Wat gaat de Nieuwe Rand doen? 

De Nieuwe Rand moet het oostelijk deel van dat Haventracé realiseren en heeft drie belangrijke doelen: veiliger, duurzamer en vlotter verkeer, een betere leefkwaliteit en een meer klimaatvriendelijke omgeving. Inwoners, burgerbewegingen, middenveld, lokale besturen en experten maken samen ambitieuze plannen rond een betere toekomst in de oostrand van Antwerpen. 

Vandaag is het project in de onderzoeksfase aanbeland: er wordt onderzocht hoe de A12 en E313 beter kunnen, maar ook of en hoe de aanleg van de A102 en de Nx kan bijdragen tot een betere regio. 

Even belangrijk is het onderzoek naar sterkere openbaar vervoer-, fiets- en wandelnetwerken, grotere en beter verbonden natuur- en bosgebieden en voldoende ruimte voor landbouw. 

Raadpleeg de alternatievenonderzoeksnota: 220907_De Nieuwe Rand_AON.pdf98,7 Mb(pdf)

Welke onderdelen van het project hebben een impact op Wijnegem? 

In de zone tussen de E19 en de E313 bekijkt men of e aanleg van de A102 het vrachtverkeer vlotter naar de haven kan brengen en het doorgaand verkeer rond de stad kan leiden zonder overlast voor onder meer Deurne, Wijnegem, Schoten en Merksem. 

De Nieuwe Rand onderzoekt daarbij of dit mogelijkheden biedt voor extra groen en landbouw. Ook de aanleg van een nieuwe fietsverbinding wordt grondig bekeken. 

Kom naar één van de infomarkten

Ook jij krijgt de kans om vragen te stellen en jouw mening te geven over het geplande onderzoek. Kom naar één van de infomarkten. Deze vinden plaats op: 

  • 12 september - Schoten - CC De Kaekelaar, Sint-Cordulastraat 10 
  • 13 september - Brasschaat - Gemeentehuis, Verhoevenlei 11
  • 14 september - Wommelgem - Theaterzaal, Brieleke 16
  • 15 september - Ekeren - De Akerzaal van Ekers Hof, Groot Hagelkruis 6
  • 20 september - Stabroek - Zaal Jos, Kerkstraat 89

Telkens doorlopend van 16.30 uur tot 20.30 uur. 

Volg project de Nieuwe Rand op de voet

Bekijk alle info op www.denieuwerand.be. Je kan je via de website ook inschrijven op de nieuwsbrief, zo blijf je op de hoogte. 

Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00 18:00 tot 20:30
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30 18:00 tot 20:30
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.