De lijn

De Lijn is de partner van het Vlaams Gewest voor het stedelijk en regionaal openbaar vervoer in, van en naar Vlaanderen. De Lijn is binnen het beleidsdomein Mobiliteit & Openbare Werken, een extern verzelfstandigd agentschap. 

De Lijn is een centraal aangestuurde organisatie met decentrale werking voor die diensten die dicht bij het terrein en de klanten horen. Zo draagt De Lijn bij aan het nieuwe Vlaams vervoermodel dat opgebouwd is rond vijftien vervoerregio’s.

Vervoerregio Antwerpen

Het lokaal bestuur van Wijnegem is aangesloten bij de vervoerregio Antwerpen. 

Website van De lijn