Sport- en speelsite De Leeuw: masterplan voor de invulling van het domein ligt klaar

Gepubliceerd op vrijdag 4 jun 2021 om 11:51
Ter hoogte van het gemeentelijk sportcentrum, midden in het groen van het gemeentepark Wijnegemhof, bouwen wij aan een nieuwe ontmoetingsplek voor jong en oud.

Site De Leeuw moet een ontmoetingsplek worden met verschillende functies voor jeugd en sport, zonder inbreuk te doen op het natuurlijke karakter van het domein.

Door de nakende sluiting van het zwembad (uiterlijk december 2022) is dit een mooie opportuniteit om de zwemaccommodatie mee om te vormen tot dé sport- en speelsite van de gemeente.

Advies en inspraak als fundament van dit project

In overleg met jeugd- en sportverenigingen werd een masterplan opgesteld voor het domein. Daarin is ruimte voorzien voor jeugdlokalen, een multisport- en skateterrein, een speelbos, een looppiste, een degelijke parking voor het sportcentrum en enkele rustplaatsen in het groen, …

De indeling van de site volgens een vlekkenplan

In het voorbije jaar werkte het studiebureau Arcadis in opdracht van het lokaal bestuur een masterplan uit voor De Leeuw. Er werd hen gevraagd een vlekkenplan op te maken om de verschillende functies die nu al op de site aanwezig zijn te combineren met de functies die er in de toekomst zullen worden ondergebracht.

WIJNEGEM - Masterplan site De Leeuw.pdf6,1 Mb(pdf)

Opgelet: De positionering van de verschillende functies op dit vlekkenplan klopt, de uiteindelijke vorm van de gebouwen is nog niet gekend.

Enkele weetjes uit dat vlekkenplan:

  • Jeugdlokalen worden een duurzaam en energiezuinig gebouw voor zowel Scouts als Chiro.
  • Ruimte voor een overdekte fietsenstalling en overdekt speelterrein.
  • Ruimte voor een speelbos en hondenweide.
  • Mooie rustplekken om uit te blazen en te genieten van de omgeving. 
  • Het groen blijft maximaal behouden. Er is bijzondere aandacht voor het bewaken (en versterken) van de huidige parksfeer.
  • De looppiste rond het publiek voetbalveld zal deel uitmaken van een looppad van 5 km dat we in samenwerking met Sport Vlaanderen realiseren.

Wat zijn de prioriteiten?

De volledige realisatie van het masterplan zal gespreid worden over verschillende jaren en ook in de volgende legislatuur worden verder gezet. Voor deze legislatuur (2020-2025) werden er drie prioriteiten uit het masterplan voorop gesteld:

  1. Een hondenweide van maar liefst 700m² wordt aangelegd in de zomer van 2021.
  2. De bouw van jeugdlokalen (voor onder andere Chiro en Scouts) is al in ontwerpfase. Na de zomervakantie zal duidelijk worden welk ontwerp dit gebouw krijgt. We streven naar een oplevering in 2022.
  3. Er wordt een looppiste rond het publieke voetbalveld aangelegd. De timing hiervan volgt.