De Gemachtigd Opzichter

Onze inwoners en bezoekers hechten natuurlijk veel belang aan verkeersveiligheid. Hoewel de gemeenten en de politie hierin een belangrijke rol vervullen, zijn ook de gemachtigd opzichters al lange tijd onmisbaar. Ze helpen kinderen de straat oversteken en veilig de schoolpoort te bereiken. 

Een gemachtigd opzichter is bevoegd om groepen kinderen, scholieren, senioren en/of mensen met een handicap veilig te laten oversteken.

De gemachtigd opzichter:

  • kan het verkeer stilleggen om deze groepen te laten oversteken, behalve als er verkeerslichten staan;
  • kan hen ook verbieden om over te steken, zolang de verkeersomstandigheden niet optimaal zijn;
  • mag 'aanwijzingen' geven, suggesties om iets te doen of niet te doen. Deze aanwijzingen moeten in overeenstemming zijn met de geldende verkeertekens en hebben nooit de waarde of bindende kracht van een bevel;
  • kunnen geen proces-verbaal opstellen of identiteitscontroles uitvoeren;
  • kan een overtreding aangeven bij de politie of formeel klacht indienen.

Wie mag de functie uitoefenen?

Iedereen vanaf de leeftijd van 18 jaar kan gemachtigd opzichter worden, maar je moet wel eerst een theoretische en praktische opleiding volgen. De lokale politie organiseert deze cursus bij voldoende aanvragen. 
Nadat je de opleiding hebt gevolgd, word je gemachtigd door de burgemeester. Je ontvangt een attest.

Waar staan de gemachtigde opzichters in Wijnegem :

08.00-8.35 u

- Turnhoutsebaan aan de oversteekplaats t.h.v. de Schoolstraat

- Turnhoutsebaan aan de oversteekplaats t.h. het Park

- Merksemsebaan aan de oversteekplaats t.h.v. de Bergenstraat

- toezicht aan de barelen die de Schoolstraat tussen de Bergenstraat en de Kerkhofstraat maken (= een schoolstraat)

na schooltijd

- Turnhoutsebaan aan de oversteekplaats t.h. het Park

- Merksemsebaan aan de oversteekplaats t.h.v. de Bergenstraat

- toezicht aan de bareel die de Bergenstraat, deel Veldstraat en deel Schoolstraat autovrij maken (= een schoolstraat)

- toezicht aan de barelen die de Schoolstraat tussen de Bergenstraat en de Kerkhofstraat maken (= een schoolstraat)

utovrij maken