Omleiding Turnhoutsebaan  

Sinds 13 november vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het voet- en fietspad van de Turnhoutsebaan (N112) tussen de grens met Schilde en ‘De Groene Slager’. De werken duren tot midden december. Tijdens deze periode geldt er op de Turnhoutsebaan enkelrichtingsverkeer naar Schilde. Het verkeer richting Antwerpen rijdt om via de Houtlaan en de ’s Gravenwezelsteenweg. 

Nieuw voet- en fietspad
Vorig jaar heeft AWV het fietspad van de Turnhoutsebaan richting Schilde gedeeltelijk vernieuwd. Nu wordt ook het fietspad aan de overzijde aangepakt. Het huidige fietspad in klinkers is verouderd en niet erg comfortabel voor fietsers. Tussen de grens met Schilde en ‘De Groene Slager’ wordt een nieuw fietspad aangelegd in asfalt. Dat zal aangenamer zijn om over te fietsen. Ook het voetpad in deze zone wordt ineens mee vernieuwd.

Timing en hinder
De werken starten op 12 november en zullen duren tot midden december. Tijdens deze periode geldt er eenrichtingsverkeer op de Turnhoutsebaan richting Schilde. Het verkeer richting Wijnegem/Antwerpen volgt een omleiding.

Op 3 december is de Turnhoutsebaan volledig afgesloten. Dan wordt er nabij het kruispunt van de Turnhoutsebaan met de Houtlaan een boom gerooid in functie van de verkeersveiligheid. De boom in kwestie staat te dicht bij de fietsoversteek op de Turnhoutsebaan en belemmert daardoor het zicht op wachtende/overstekende fietsers.

De verkeerssituatie tijdens de werken ziet eruit als volgt:

Doorgaand verkeer richting Schilde heeft steeds doorgang op de Turnhoutsebaan (N112). Verkeer komende van Schilde richting Wijnegem/Antwerpen wordt omgeleid via de Houtlaan (N12) en de ’s Gravenwezelsteenweg. Op de Houtlaan zal er geen hinder zijn, maar afslaan richting de Turnhoutsebaan is tijdens de werken niet mogelijk. Op 3 en 4 december volgt het verkeer in beide richtingen de omleiding via de Houtlaan en de ’s Gravenwezelsteenweg.

Plaatselijk verkeer blijft mogelijk, zij het dat verkeer komende van Schilde de omleiding moet volgen om tot aan de woningen of handelszaken in de werfzone te geraken.

Verkeer komende uit de zijstraten Hippolyte Meeùsstraat en Helenalei kan aan de kruispunten met de Turnhoutsebaan enkel rechts afslaan richting Schilde.

Fietsers kunnen in beide richtingen gebruik maken van het fietspad aan de overzijde. Enkel op 3 en 4 december is ook de doorgang voor fietsers volledig afgesloten en moeten zij in beide richtingen een omleiding volgen via de Hipppolyte Meeùsstraat, Rerum Novarumlaan, Ruitersdreef en Kasteeldreef.

Bussen van De Lijn worden tijdens de werken omgeleid. De twee haltes in de werfzone zullen tijdelijk afgeschaft worden. Meer informatie over de aangepaste dienstregeling kan u vinden op www.delijn.be of aan de haltepalen.

Bereikbaarheid van uw woning of zaak
Woningen en handelszaken in de werfzone blijven tijdens de werken maximaal bereikbaar. Als er gewerkt wordt voor uw deur wordt ervoor gezorgd dat uw inrit ’s avonds en in de weekends bereikbaar blijft.  Enkel tijdens bepaalde werkzaamheden zoals het trekken van de betonnen rand van het fietspad of het aanleggen van de asfalt zullen inritten maximum 48 uur niet bereikbaar zijn. Hiervan wordt u tijdig ingelicht door de aannemer.

Contact
Heeft u nog vragen over dit project? Neem contact op met het digitaal meldingsformulier: www.wegenenverkeer.be/contactformulier.

Opgelet! Asfalteringswerken zijn steeds erg weersgevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog wijzigen. Alle informatie en kaartmateriaal is steeds beschikbaar op onze website via www.wegenenverkeer.be/wijnegem.

AWV en de aannemer zullen er alles aan doen om de hinder van de werken zo kort en zo klein mogelijk te houden.