Buurtinformatienetwerk - BIN

Een BuurtInformatieNetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen inwoners van een bepaalde wijk of buurt, de lokale politie en de lokale overheid.

Doelstellingen

 • Versterken van de sociale samenhang in de buurt.
 • Buurtbewoners bewust maken van het belang van criminaliteits- en brandpreventie en CO-vergiftiging.
 • Aanmoedigen van veiligheidsmaatregelen.
 • Vergroten van de aangiftebereidheid om bepaalde feiten aan te geven.
 • Verbeteren van het contact tussen burgers, politie en bestuurlijke overheid.
 • Het doen dalen van de criminaliteit.

Partners

De betrokken partners zijn:

 • Burgers van een bepaalde wijk of buurt.
 • Een BIN-coördinator (wijkbewoner) of diverse co-coördinatoren (wijkbewoners).
 • De lokale en federale politie.
 • De lokale bestuurlijke overheid.

Aansluiten

Wil je je aansluiten bij de BIN-werking? Neem dan contact op met de dienst veiligheid en preventie via preventie@wijnegem.be

Een BIN opstarten

Het idee voor de oprichting van een BIN ontstaat bij één of meerdere bewoners, een lokale vereniging (bv. een wijkvereniging), de lokale overheid of de lokale politie. Een stappenplan wordt gevolgd en afgestemd op de specifieke noden en mogelijkheden van de betrokken partners:

 • Voor de oprichting van een BIN vindt er steeds een verkennend gesprek plaats met de betrokken partners. Tijdens dat gesprek worden de basisbegrippen van een BIN-werking toegelicht. Het is belangrijk een gefundeerd draagvlak bij alle partners te hebben.
 • Een geografisch afgebakend BIN-gebied wordt voorgesteld.
 • Van zodra alle administratieve zaken in orde zijn, worden de bewoners van het BIN-gebied geïnformeerd tijdens een bewonersvergadering en kunnen zij zich inschrijven om lid te worden van dit BIN.

Tot welke BIN behoort jouw straat :

 

Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.