100 euro voor jouw idee!

Het voetpad een speelterrein, tijdelijke speelstraten, een pleintje met barbecue en picknicktafels... Zoveel goede ideeën, wij kunnen niet kiezen. Help jij door te stemmen? Of heb je zelf nog een topidee? Wijnegem.gewoontebreker.be!

Wij zoeken uit hoe we een meer kindvriendelijke leef- en woonomgeving  kunnen creëren én hoe we onze eigenheid kunnen versterken. 

Wijnegem.gewoontebreker.be

Op dinsdag 29 augustus 2017 lanceerden we het online platform wijnegem.gewoontebreker.be. Op deze interactieve website vragen we onze inwoners naar ideeën om van Wijnegem een aantrekkelijke, kindvriendelijke leef- en woonomgeving te maken mèt behoud van de eigenheid van onze gemeente.

We willen ons volop inzetten om Wijnegem kindvriendelijker te maken. Via het online platform wijnegem.gewoontebreker.be willen we een ‘community’ bouwen om inwoners hierbij actief te betrekken. Jullie zijn immers de specialisten als het over wonen in Wijnegem gaat. Via het dynamisch platform schotelen we je enkele vragen voor. Je kan proefprojecten indienen, de ideeën kunnen worden gesteund via likes en shares door de andere gebruikers. Hoe meer antwoorden, ideeën en wensen, hoe meer de community leeft. Wij engageren ons om alvast één idee op korte termijn te verwezenlijken.

Wijnegem.gewoontebreker.be blijft tot eind oktober online.

Het idee achter geWOONtebreker

Onze huidige manier van wonen komt meer en meer onder druk te staan. Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en de nood om klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, vragen om een andere levensstijl en een andere manier van wonen. Hoe behoud je als gemeente je eigenheid bij een oprukkende verstedelijking? Hoe kan je kwalitatief wonen met een hogere densiteit? Uitdagingen die een mentale shift vragen, een breuk met onze huidige woongewoonten.

'Het is niet omdat je iets uit gewoonte doet dat het de enige, de juiste manier is. Soms moet je net met gewoonten durven breken om tot iets beters te komen.'

En dat heeft Wijnegem heel goed begrepen. We willen samen met onze inwoners een nieuw inzicht op wonen krijgen voor een veerkrachtige en dynamische woonomgeving. Met welke WOONgewoonten moeten we breken zodat ook in de toekomst kwalitatief wonen mogelijk blijft? Om de inwoners er intensief bij te betrekken, stapte het gemeentebestuur in het project GeWOONtebreker van de provincie Antwerpen, ondersteund door Trizone. Wijnegem wil antwoord krijgen op de vraag hoe je een bestaande woonomgeving verandert in een aantrekkelijke, kindvriendelijke leef- en woonomgeving met behoud van de eigenheid.

25 april 2017 lanceerde de provincie Antwerpen geWOONtebreker. 1 jaar lang krijgen 4 pilootgemeenten procesbegeleiding voor hun traject waarin ze samen met hun inwoners breken met woongeWOONten. De gemeenten hebben elk een traject op maat. Ze bepalen zelf welke mentale shift ze willen maken, waar ze op het einde van het traject willen op klinken.

De lancering van GeWOONtebreker gebeurde tijdens het MOOOV filmfestival. De deelnemers kregen een inkijk in de unieke trajecten en ervoeren wat een gewoontebreker is. We braken ook zelf met gewoonten, gedeputeerde Peter Bellens ondertekende het charter Samenhuizen. 

Wat is geWOONtebreker?

GeWOONtebreker is een participatietraject waarin bewoners en lokale beleidsmakers in een collectief leerproces een traject doorlopen rond toekomstige leerwensen en gewoontebrekers in een veranderende context. Wijnegem is een van de vier pilootprojecten die door de provincie Antwerpen wordt opgevolgd. De finale doelstelling is een inspiratie- en ideeënboek waarmee lokale besturen aan de slag kunnen om met hun inwoners in dialoog te gaan rond wonen.

GeWOONtebreker = 4 unieke participatieve trajecten 
waarin gemeenten (Wijnegem, Malle, Nijlen en Westerlo) samen met hun inwoners hun woongeWOONten onder de loep nemen. Met welke woongeWOONten moeten ze breken zodat ook in de toekomst kwalitatief wonen mogelijk blijft?

GeWOONtebreker = 4 thema’s
Wonen en eigenheid – Wijnegem. Hoe kun je je als gemeente profileren als een kindvriendelijke leef- en woonomgeving én tegelijk je eigenheid verstevigen.

Wonen en densiteit – Malle. Hoe kun je met meer mensen op minder ruimte wonen mét behoud van de landelijke woonkwaliteiten?

Wonen en mobiliteit – Nijlen. Waar en hoe je woont bepaalt onder andere je mobiliteit. Met welke woongewoonten moet je breken zodat duurzame mobiliteit een logische, evidente keuze is?

Wonen en zorg – Westerlo. Ieder van ons komt ooit in een levensfase waarin je beroep moet doen op zorg. Waar en hoe je woont bepaalt onder andere mee je toegang tot zorg. Hoe stem je beide op mekaar af?

Samenwerking
We werken nauw samen met de provinciale dienst zoals ruimtelijke planning. Het bureau Trizone begeleidt de participatietrajecten in de 4 pilootgemeenten. Treecompany stond in voor het ontwerp van het online plaform wijnegem.gewoontebreker.be

Droomdag

Op 14 mei organiseerden we een droomdag. Deze dag konden kinderen en jongeren hun dromen voor de toekomst van Wijnegem als leef- en woonomgeving delen in diverse workshops. In de loop van mei en juni, werd één van deze workshops herhaald in de Vrije Basisoefenschool.

In de workshops vroegen we kinderen en jongeren naar hun dromen en ideeën voor de inrichting van de openbare ruimte, met focus op ontmoeten, spelen en verplaatsen.

We kregen een heleboel ideeën om van Wijnegem een kindvriendelijke leef- en woonomgeving te maken.

Dromen voor Wijnegem
Uit de bevraging van kinderen en jongeren in Wijnegem, blijkt dat kinderen vragende partij zijn voor meer plaats om buiten, op pleintjes of op straat te spelen en te vertoeven. Een verkeersveilige omgeving van de speelruimte is hierbij essentieel.
Voor kinderen is het daarnaast van belang dat ze zich een groter stuk van de straat kunnen toe-eigenen: ze hebben meer plaats nodig om zich veilig te verplaatsen op straat, met de fiets of te voet. 
Kinderen formuleren ook wensen rond een groene leefomgeving: ze willen meer groen en natuur op straat, in allerlei vormen.
Wat jongeren betreft, is duidelijk dat ze vragende partij zijn voor meer kansen tot ontmoeting, hangen en spontaan samenzijn.

We vragen het aan héél Wijnegem!
Via het online platform wijnegem.gewoontebreker.be, wil de gemeente deze elementen verder aftoetsen en bevragen. We gaan op zoek naar concrete ideeën die in de toekomst als proefproject uitgevoerd kunnen worden, zodat we samen van Wijnegem een kindvriendelijke gemeente maken!

Welke stappen zijn al gezet? 

In mei konden kinderen en jongeren hun stem laten horen tijdens een droomdag. We vroegen hen hoe Wijnegem de meest kindvriendelijke gemeente kan worden en hoe ze Wijnegem in 2050 het liefst zouden zien. Hoe ziet hun ideale straat er dan uit? Waar zouden ze willen spelen, bewegen, leven? Wat is het droombeeld van hun perfecte omgeving? Samen zoeken ze naar ideeën die een verschil kunnen maken.

De dromen worden verwerkt, meegenomen. Ze vormen de basis voor de verdere plannen.
Tijdens de zomermaanden willen we inwoners de kans geven hun straat in te richten als leefstraat. Zo kunnen ze voelen wat het doet met hun straat, wat het betekent voor hun woon- en leefkwaliteit, hoe de sociale interactie met de buurt verloopt... Belangrijk is wel dat de vraag voor deze leefstraten van de bewoners zelf komt. De gemeente zorgt voor materiële ondersteuning en stelt een reglement op.


 Vul hieronder uw zoekterm in:

  zoeken