UA-140582099-1

Oproep deskundigen GECORO 

Heb je interesse in ruimtelijke ordening, stedenbouw en/of architectuur? Stel je dan kandidaat voor de gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

De GECORO geeft advies aan de gemeenteraad over het beleid op vlak van ruimtelijke ordening.  De voornaamste opdrachten van de GECORO zijn:
-           advies verlenen binnen de procedure tot opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen
-           advies verlenen bij de opmaak van ruimtelijke beleidsplannen
-           advies verlenen bij de opmaak van stedenbouwkundige verordeningen
-           advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat voor een gemeente met niet meer dan 10.000 inwoners (Wijnegem) de GECORO minimum 7 en maximum 9 leden mag tellen.  Minimum één vierde van de leden, waaronder de voorzitter, zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening. De overige leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente. 

Interesse om als deskundige te zetelen in de GECORO? Stel je dan schriftelijke kandidaat met motivatienota (relevante beroepservaring en/of gevolgde opleiding(en)) per briefpost over te maken aan: College van burgemeester en schepenen, Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem. De schriftelijke kandidatuur kan je ook afgeven op de dienst omgeving, Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem tijdens de openingsuren.

De kandidaturen moetenuiterlijk op 31 mei 2019 toekomen.

Meer inlichtingen op de dienst omgeving, Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem, tel. 03 288 21 54


Retributie omgevingsvergunning 

Op 1 januari 2018 gaan alle steden en gemeenten in Vlaanderen van start met de omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Ook verkavelingsvergunningen maken er deel van uit. Vanaf dan worden alle vergunningsaanvragen en meldingen overal digitaal behandeld.

Op 1 augustus treedt ook het vergunningenluik van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) van 15 juli 2016 definitief in werking en wordt de kleinhandelsvergunning eindelijk geïntegreerd in de omgevingsvergunning.De vergunning voor handelsvestigingen (nu nog gekend als de socio-economische vergunning) wordt vanaf 1 augustus 2018 als omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten ingekanteld in de nieuwe omgevingsvergunning. 

Voor al deze aanvragen wordt in Wijnegem een retributie aangerekend. De tarieven daarvoor vind je hier.

 Vul hieronder uw zoekterm in:

  zoeken