Volg hier de de bouw van de nieuwe bruggen

Gepubliceerd op woensdag 29 nov 2023 om 13:00
De Vlaamse Waterweg nv vervangt in Wijnegem de brug aan de Turnhoutsebaan over het Albertkanaal door twee nieuwe bruggen. 300 meter westelijker wordt een gloednieuwe wegbrug gebouwd en iets verder (richting Stokerijstraat) wordt er een nieuwe fiets- en voetgangersbrug gebouwd.

Ga naar de website van de Vlaamse Waterweg voor de volledige presentatie.

Altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuws over de nieuwe bruggen? Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van De Vlaamse Waterweg

---

Opening nieuwe wegbrug (update 12/6)

Vanaf vrijdagavond 21 juni kunnen automobilisten gebruikmaken van de nieuwe wegbrug in Wijnegem. Na de succesvolle brugbelasting op 12 juni, waarbij de brug grondig getest werd door 12 vrachtwagens, is de brug klaar voor opening. 

Auto- en vrachtverkeer over de nieuwe brug

Ondanks de weersomstandigheden die enkele vertragingen veroorzaakten, bleef de voortgang goed en opent de brug vrijdagavond 21 juni om 17 uur voor gemotoriseerd verkeer. Vooraleer de nieuwe wegbrug kan worden gebruikt door het wegverkeer, moest de draagkracht en stabiliteit van de nieuwe brug worden getest. Dit is een standaard test die verplicht is wanneer een brug in dienst genomen wordt.

20 vrachtwagens testten de nieuwe brug door hun gewicht in verschillende opstellingen over de brug te verdelen.  Zo wordt gemeten hoeveel de brug maximaal doorbuigt onder belasting op specifieke punten. De brug mag maximaal een aantal centimeter doorbuigen volgens de modelberekeningen. Deze proef laat toe te controleren of er geen te grote afwijkingen zijn ten opzichte van het berekeningsmodel. De belastingsproef is uitgevoerd door NeXperta.

De nieuwe stalen wegbrug met een lengte van 118 meter vormt een nieuw herkenningspunt in de omgeving. De brug heeft twee rijstroken en twee onderhoudspaden en is voorbehouden voor het openbaar vervoer, auto’s en vrachtwagens.

Vooruitgang bouw nieuwe fietsers- en voetgangersbrug

Terwijl de wegbrug geopend wordt, gaat ook het werk aan de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug onverminderd door. Fietsers en voetgangers maken voorlopig nog gebruik van de tijdelijke brug bij het sluizencomplex. Deze tuikabelbrug, die in 2026 gereed zal zijn, zal fietsers en voetgangers in staat stellen het Albertkanaal volledig gescheiden van het gemotoriseerde verkeer over te steken. Om maximaal fietscomfort te garanderen, is de helling naar de fietsbrug beperkt tot 4% en zijn er rustplatformen voorzien. De nieuwe brug zal een fietspad van vier meter breed en een voetpad van drie meter breed hebben.

---

Bouw nieuwe wegbrug (update 15/5)

De vele regen van de afgelopen periode verhinderde de aannemer om bepaalde activiteiten uit te voeren. Werken aan bruggen zijn immers sterk weersafhankelijk. Toch zijn er sinds het invaren van de nieuwe wegbrug veel stappen gezet en blijft de aannemer werken waar mogelijk. 

Op de brug
De nieuwe wegbrug is voorzien van wapening en beton. Dat had een uithardingstijd van ongeveer één maand nodig. Daarna plaatsten ze de brugdekvoegen. De noodzakelijke waterdichting op het brugdek hebben ze nog niet kunnen plaatsen. Die moet voorkomen dat er water in het betonwerk van de brug sijpelt, ze is dus cruciaal voor een duurzame toekomst van de brug. Daarna volgen de asfalteringswerken. 

Aanloophellingen brug 
Voor het toekomstige wegdek van de aanloophellingen zijn het beton, de waterdichting en de afwatering al voorzien. Aan de Turnhoutsebaan zijn de ophogingswerken richting de brug ook bezig. Op rechteroever zijn ze afgerond. 

Nog op rechteroever werken ze de vernieuwing van de Albertkanaalbaan en het kruispunt met ’s Gravenwezelsteenweg verder af. Op linkeroever lopen de grond- en rioleringswerken aan de Turnhoutsebaan helaas enige vertraging op omdat de straat onder geregend is. Daardoor was kwalitatief rioleringswerk tijdelijk onmogelijk.

De nieuwe autobrug treedt in juni 2024 in dienst. Tot die tijd blijven de huidige omleidingen gelden.

---

Afbraak restanten bananenbrug (update 20/3)

Op donderdag 21 maart zullen de restanten van de bananenbrug op linkeroever worden afgebroken. Deze werken worden uitgevoerd met een breekhamer en betonschaar. Deze werken gaan door tussen 07.00 uur ‘s morgens en 17.00 uur ‘s avonds..

De aannemer is zich bewust dat deze werken voor extra overlast kunnen zorgen en wensen zich alvast te verontschuldigen voor het eventuele ongemak. Ze proberen de overlast tot een minimum te beperken. 

---

De nieuwe wegbrug is geplaatst (update 18/3)

De nieuwe stalen boogbrug ligt op zijn plaats. Deze nieuwe wegbrug maakt deel uit van het project om alle bruggen over het Albertkanaal te verhogen tot 9,10 meter. Met de afbraak van de ‘bananenbrug’ werd het Albertkanaal vanaf einde januari 2024 al bevaarbaar voor binnenvaart met vier lagen containers.

Zondagmorgen werd het ponton met de brug verplaatst richting de nieuwe landhoofden. Daar werd de brug op het ponton 90° gedraaid en opgevijzeld tot haar finale hoogte. Omstreeks 14u lag de nieuwe brug op de landhoofden.

---

Plaatsing nieuwe wegbrug (update 14/3)

Op zondag 17 maart wordt de 1100 ton stalen boogbrug met de nodige precisie op haar definitieve plaatst gelegd. De plaatsing van de brug is een traag en minutieus proces. ’s Morgens wordt het ponton verplaatst richting de nieuwe landhoofden. Daar wordt de brug op het ponton 90° gedraaid en opgevijzeld tot haar finale hoogte. Het ponton wordt exact gepositioneerd met behulp van lierkabels. Als alles verloopt zoals gepland kan de nieuwe brug dan tegen de vooravond afgezet worden op de landhoofden.

Tussen 10u30 en 12u30 trakteert De Vlaamse Waterweg de eerste 500 kijklustigen op koffiekoeken! Komen kijken kan vanaf de kijkzone op rechteroever aan de Albertkanaalbaan (ter hoogte van Somtrans). 

Het verkeer op het kanaal wordt die dag onderbroken tot 22u.

---

Nieuwe wegbrug is onderweg (update 8/3)

Ondertussen wordt hard verder gewerkt aan de nieuwe brug. De staalstructuur van de nieuwe wegbrug werd voorbereid in het atelier van staalconstructeur Aelterman in Gent. De brug wordt op dit moment over de waterweg naar Wijnegem gebracht en op zondag 17 maart op haar nieuwe locatie geplaatst. (Benieuwd? Bewonder de nieuwe wegbrug alvast hier).


Ondertussen is er ook gestart met de heraanleg van de weginfrastructuur op linkeroever. Nu de werken aan de Wommelgemsteenweg voorbij zijn, is de verbinding van de Turnhoutsebaan naar de Lindenlei en Stokerijstraat afgesloten. 

In de zone vanaf de Kanaalstraat tot de Oud Strijderslaan worden heel wat werken uitgevoerd, met o.a. aanleg van gescheiden riolering, herinrichting van het kruispunt aan de watertoren en funderingswerken voor de aanloophelling en galerij van de fietsbrug. Ook nutsmaatschappij Waterlink voert werken uit aan de collector die in de Stokerijstraat gelegen is.

---

Afbraak bananenbrug afgerond (update 29/2)

De bananenbrug is ondertussen volledig afgebroken. (Zin in een terugblik? Klik dan hier)

Fietsers en voetgangers gebruiken vanaf nu de geoptimaliseerde route over het sluizencomplex om het kanaal over te steken en kunnen via de route Kasteellei - Molendreef - Pastorijlaan veilig het centrum bereiken. 

Gemotoriseerd verkeer vanuit Schilde rijdt om via de brug van de Houtlaan tot de nieuwe wegbrug wordt opengesteld, dat is vermoedelijk eind mei.

Vanaf 4 maart wordt het kruispunt van de Turnhoutsebaan met de Lindenlei afgesloten en starten hier de volgende werkzaamheden voor de nieuwe bruggen. Het gaat om de heraanleg van de weginfrastructuur met aanleg van gescheiden riolering en de voorbereidingswerken voor de aanloophelling en galerij van de fietsbrug.

Doorgaand autoverkeer volgt de omleidingsroute via de Eenhoorn en de Wommelgemsteenweg, die vanaf vrijdagavond 1 maart opnieuw toegankelijk is. Plaatselijk verkeer van de Lindenlei, Stokerijstraat, Molendreef en Kasteellei kunnen tot april in de wijk nog de lus maken. Op bepaalde momenten zal er wel 1 rijstrook afgesloten worden om veilig te kunnen werken. 

De aannemer houdt de wijk op de hoogte als er, naarmate de werken vorderen, plaatselijk grotere hinder te verwachten is.

Bouw fiets- en voetgangersbrug

Nadat eind mei 2024 gemotoriseerd verkeer de nieuwe wegbrug kan gebruiken, ligt de focus op de bouw van de nieuwe fietsbrug en de afwerking van de omliggende weginfrastructuur op beide oevers.
Op rechteroever geldt een korte omleiding via de Houtlaan voor de werken in de Turnhoutsebaan. Door de bouw van de fiets- en voetgangersbrug en de hinder in en rond de Stokerijstraat moet vrachtverkeer omrijden via de Uilenbaan. Personenwagens rijden om via de Oelegemsteenweg en Wijnegemsteenweg. 

Eind 2023 werd een extra editie van Info Wijnegem uitgebracht met een duidelijke toelichting van alle bouwfasen en de te volgen omleidingen. Je kan dit infomagazine hier downloaden:

Extra Info Wijnegem (december 2023).pdf573,5 Kb(pdf)

Brug Wijnegem is laatste project van 62 bruggen

Dit project van De Vlaamse Waterweg kadert in de opwaardering van het Albertkanaal. Inmiddels zijn al 60 van de 62 bruggen succesvol verhoogd, en de laatste twee projecten bevinden zich in de uitvoeringsfase. Het betreft de spoorbrug in Herentals, die medio december wordt afgebroken, en de brug van de Turnhoutsebaan in Wijnegem. Deze laatste wordt vervangen door twee nieuwe bruggen: één voor gemotoriseerd wegverkeer en één voor fietsers en voetgangers.

Jaarlijks wordt zo'n 40 miljoen ton aan goederen vervoerd over het Albertkanaal, wat overeenkomt met het equivalent van twee miljoen vrachtwagens.

“De verhoogde bruggen stellen de binnenscheepvaart in staat om met vier lagen containers veilig en vlot over het Albertkanaal te varen. Met een vrije doorvaarthoogte van 9,10 meter wordt de capaciteit van het kanaal vergroot, waardoor logistieke spelers en ondernemers worden aangemoedigd om de vrachtwagen in te ruilen voor de binnenvaart”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters. “Dat betekent een stevige impuls voor de economie én een krachtig alternatief voor het vrachtwagenvervoer. Zo dragen we bij aan een duurzame toekomst voor transport in de regio.”

Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel zoveel mogelijk beperken. We zijn ons bewust van de impact die de werken hebben voor het verkeer en voor de inwoners van Wijnegem”,  benadrukt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Tijdens infomomenten samen met de lokale handelaren bleek er een grote bezorgdheid te zijn over de bereikbaarheid van Wijnegem omwille van het geplande moment van afbraak van de brug. Na constructief overleg met de gemeente Wijnegem is daarom beslist om de bestaande brug in januari af te breken en niet in december zoals initieel gepland. Zo blijft de brugverbinding tijdens de drukke eindejaarsperiode beschikbaar, een belangrijke periode voor de handelaars.”

Het verdagen van de afbraak van de bestaande brug met ongeveer één maand heeft verder geen impact op de globale timing van de werken”, vult Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv aan. “Door de afbraak van de bestaande brug op te schuiven naar januari komen we tegemoet aan de bezorgdheden van de gemeente en burgers.”

De tijdelijke onderbreking van de verbinding tussen linker- en rechteroever in Wijnegem heeft een impact op de hele bevolking van Wijnegem, maar zeker ook voor de lokale handelaren, zowel in als naast de werfzone. Het was hun expliciete vraag om de onderbreking op te schuiven tot na de eindejaarsperiode en de soldenperiode. Dat we in samenspraak met De Vlaamse Waterweg tot een akkoord zijn gekomen, maakt me erg blij”, benadrukt burgemeester Leen Wouters. “Als lokaal bestuur focussen we nu op de verdere ondersteuning van de handelaren tijdens die periode. Daarvoor zijn we op dit moment acties aan het uitwerken. Daarnaast proberen we ook in individuele gevallen de handelaren steeds te aanhoren als zij een directe impact hebben van de werken doordat hun zaak zich midden in de werfzone bevindt, bijvoorbeeld. De Vlaamse Waterweg staat ook open om mee acties te ondersteunen die we willen uitwerken voor onze lokale handelaars, wat we erg appreciëren.”

Zit je met nog vragen? Bekijk dan ook zeker onze FAQ-pagina, hier hebben we alle vragen die we ontvingen gebundeld en De Vlaamse Waterweg zorgde voor heldere en uitgebreide antwoorden. 

Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00 18:00 tot 20:30
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30 18:00 tot 20:30
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00