Openbaar Onderzoek Bijkhoevelaan 6

Het bestuur van Wijnegem, deelt mee dat door TRUCK TRADING ASSOCIATION NV gevestigd te Bijkhoevelaan 6 te 2110 Wijnegem, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het College van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bijkhoevelaan 6 en met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 70F.

Het betreft een aanvraag tot de hernieuwing van de vergunning van een herstelwerkplaats voor vrachtwagens, Bijkhoevelaan 6.

Type handelingen: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 3.4.2°, 6.4.1°, 6.5.1°, 15.1.2°, 15.2., 15.4.1°, 16.3.2°a), 17.3.2.1.1.1°b), 17.3.2.2.1°, 17.3.6.1°a), 17.3.7.1°a), 17.4. en 29.5.2.1°a)

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 28 juni 2024 tot en met 27 juli 2024.

Reden openbaar onderzoek: omgevingsvergunning klasse 2.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 27 juli 2024, worden ingekeken via deze link of NA AFSPRAAK op de dienst omgeving van de gemeente Wijnegem (Turnhoutsebaan 422, 211 Wijnegem – 03 288 21 50).

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wijnegem.

Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.