Beleidsvisie detailhandel

De gemeente Wijnegem keurde de beleidsvisie detailhandel goed op de gemeenteraad van 18 december 2023.

Kernversterking is de basis voor een vitaal Wijnegem. De gemeente ondersteunt een toegankelijk basisaanbod en houdt hierbij rekening met de mobiliteitsimpact en bereikbaarheid.

De beleidsvisie detailhandel is een vertaling van de Vlaamse-, provinciale- en gemeentelijke visie en vormt de basis voor een geïntegreerd langetermijnbeleid. Volgende doestellingen staan voorop: