Politiezone MINOS

Voor dringende hulp bel je naar 101. Met andere vragen kan je terecht op 03 451 98 98 of raadpleeg de website van de politie.

Wijnegem is samen met Borsbeek, Boechout, Mortsel en Wommelgem aangesloten bij politiezone MINOS (Mobiele Interventie Oostrand Stad). De korpschef van de politiezone MINOS is hoofdcommissaris Siegfried Mertens.

Bekendmakingen

Politieraad - dagorde 

Kennisgeving van de agenda van de politieraad.
Je kan hier de agenda van de politieraad van 24 juni 2020 raadplegen.
 

Gemeentelijke bijdrage aan de politiezone Minos

In de gemeenteraad van 14 december 2020 werd de gemeentelijke bijdrage 2021 aan de poltiezone Minos vastgesteld.

Je kan hier het besluit van de gemeentelijke bijdrage 2020 nalezen (GR 16.03.2020).