Politiezone MINOS

Voor dringende hulp bel je naar 101. Met andere vragen kan je terecht op 03 288 20 40, wijk.wijnegem@politieminos.be of raadpleeg de website van politiezone Minos.

Wijnegem is samen met Borsbeek, Boechout, Mortsel en Wommelgem aangesloten bij politiezone MINOS (Mobiele Interventie Oostrand Stad). De korpschef van de politiezone MINOS is hoofdcommissaris Siegfried Mertens.

Bekendmakingen

Politieraad - dagorde

Politieraad 29 november 2023

Politieraad 27 september 2023

Politieraad 28 juni 2023

Gemeentelijke bijdrage aan de politiezone Minos

In de gemeenteraad van 14 december 2020 werd de gemeentelijke bijdrage 2021 aan de poltiezone Minos vastgesteld.

Je kan hier het besluit van de gemeentelijke bijdrage 2020 nalezen (GR 16.03.2020).