BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING Wijnegem Shopping Center

Referentie omgevingsloket:OMV_2021146532
Referentie gemeente:OMV/2022/00112/PROJECT
Projectnaam omgevingsloket: WEXT 2025
Projectnaam gemeente:WSC aanvraag 2022
Ligging: Turnhoutsebaan 5 te 2110 Wijnegem

Afdeling 11050, sectie B, perceel 10C2, 10D2, 10E2

  
Contactpersoon:Patrick Grimon , Ineke Smet

Het bestuur van Wijnegem deelt mee dat door Wijnegem shopping center VVZRL (0553.758.449), Louizalaan 235 te 1050 Elsene, vertegenwoordigd door ROYAWYN NV (0450.383.371) en Celsius Holding Belgium BV (0861.516.089), een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het Departement Omgeving.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Turnhoutsebaan 5 te 2110 Wijnegem en met als kadastrale ligging Afdeling 11050, sectie B, perceel 10C2, 10D2 en 10E2.

Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een shoppingcentrum, een verandering van de ingedeelde activiteiten, het wijzigen van de vergunde kleinhandelsactiviteit en het verwijderen van vegetatie.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting, kleinhandelsvergunning en vegetatiewijziging.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

12.2.1°, 15.1.1°, 16.3.2°a), 17.1.2.1.2°, 17.3.2.1.1.1°b), 17.4., 32.2.1°, 32.2.2°, 6.4.1°, 6.5.1° 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 16.3.1.1, 16.3.2.2.b, 17.1.2.1, 17.3.2.1.1.1°.b, 17.4, 19.6.2.a, 3.2.2.a, 3.4.2, 31.1.2.b, 33.4.1.b, 43.1.2.b, 6.4.1, 6.5.1

Bij de aanvraag is een milieueffectrapport gevoegd dat nog goedgekeurd moet worden.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 24/09/2022 tot en met 23/10/2022.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 23/10/2022, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek ) of op de dienst omgeving van de gemeente Wijnegem.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wijnegem.