Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer

Signalisatie op de openbare weg mag niet zomaar geplaatst worden. Voor bepaalde signalisatie is er een aanvullend reglement nodig (zoals voorgeschreven in de wetgeving), waarin verduidelijkt wordt waarom een bepaalde signalisatie geplaatst wordt.

Een aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer, kortweg 'Aanvullend reglement wegverkeer' regelt de specifieke voorschriften op de openbare wegen.

De bevoegdheid tot het vaststellen van aanvullende reglementen op alle wegen die zich op het grondgebied van de gemeente Wijnegem bevinden, werd op 23 april 2019 toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

Via de raadpleegomgeving kan u een overzicht bekomen van alle beslissingen genomen sedert juni 2022 : 

  • Aanvullende reglementen op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen raadplegen doe je hier
  • Aanvullende reglementen op het wegverkeer enkel m.b.t  één of meerdere gewestwegen raadplegen doe je hier

Hier vindt u een overzicht van de beslissingen met betrekking tot het wegverkeer vanaf 1 januari 2013  tot juni 2022 : 

Downloads

Gerelateerde items

Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.