Aanplakborden tijdens de verkiezingen

Op zondag 9 juni 2024 vinden de Europese, federale en regionale verkiezingen plaats. Politieke partijen moeten zich wat betreft hun publiciteit naar aanleiding van de verkiezingen aan strikte afspraken houden op het openbaar domein. Zo kan er enkel aangeplakt worden op borden voorzien door het lokaal bestuur.

Elke politieke partij met een lijst bij de komende verkiezingen, beschikt over evenveel ruimte op de borden. Voor publiciteit op private gebouwen, woningen en terreinen is de toelating nodig van de eigenaar. 

Afspraken over de affiches op deze aanplakborden

 • Affiches mogen vanaf 22 april 2024 worden ingeleverd bij het onthaal van het gemeentehuis tijdens de openingsuren.
 • De dienst werken en groen van het lokaal bestuur hangt de affiches op aan het aanplakbord. 
 • De affiches worden opgehangen volgens een vastgelegde volgorde:
  • De vaststelling via loting van de nationale nummers werd op 5 april bekend gemaakt en kan je hier raadplegen
  • De vaststelling via loting van de andere nummers (de meer lokale partijen) gebeurde op 18 april. 
  • De plaats en oppervlakte die de partijen krijgen op het aanplakbord is per partij even groot. 
 • Het is niet toegelaten om op het voorbehouden vak andere constructies te voorzien dan affiches. 
 • Het is verboden om de affiches van andere partijen te overplakken, overschilderen met eender welke stof of om op om het even welke manier de propagandamiddelen te beschadigen of onleesbaar te maken. 
 • Andere affiches, die niet door de dienst werken en groen werden opgehangen, worden verwijderd. 
Adres
Turnhoutsebaan 422 , 2110 Wijnegem
Tel.
03 288 21 10
info@wijnegem.be
O.N.
O.N. 0207.533.775
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.