Openbaar Onderzoek Vigna - aanvraag omgevingsvergunning

De heer Guy Somers voor Vigna,

met als adres Turnhoutsebaan 600 – 2110 Wijnegem, deelt mede dat hij op 11 september 2021 een aanvraag heeft ingediend voor:

(*) stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het verbouwen en uitbreiden van een halfopen ééngezinswoning (toepassing artikel 4.4.1. – Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)

(*) De aanvraag heeft als adres ’s Gravenwezelsteenweg 39 en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie A, nummer(s): 597H & 597L

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

(*) het college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 23 september 2021 tot en met 22 oktober 2021  ter inzage bij de gemeentelijke dienst bevoegd voor omgevingsvergunningen, op volgend adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief op het volgende adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem (dienst omgeving)

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) .

Voor meer info kan u terecht bij:

Dienst ruimtelijke ordening Wijnegem, Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem

(e-mail gemeente: ruimtelijke.ordening@wijnegem.be; tel: 03/288.21.50 of 03/288.21.54)