Openbaar Onderzoek Orfit Industries - aanvraag omgevingsvergunning

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket : OMV_2021041981

Referentie gemeente: OMV/2021/00051/PROJECT

Projectnaam omgevingsloket: Orfit

Projectnaam gemeente: oprichten van een bedrijfsgebouw met aanvraag klasse 2 - milieuvergunning

Ligging: Blikstraat te 2110 Wijnegem

Afdeling 11050, sectie A, perceel 155E

Het bestuur van Wijnegem deelt mee dat door mevrouw Marie Christine Van Malderen, voor Orfit Industries, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Blikstraat te 2110 Wijnegem, en met als kadastrale ligging Afdeling 11050, sectie A, perceel 155E

Het betreft een aanvraag tot oprichten van een bedrijfsgebouw met aanvraag klasse 2 - milieuvergunning.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

12.2.1°, 12.3.2°, 16.3.2°b), 17.4., 23.2.2°a), 23.3.1°c), 33.4.1°a), 43.1.1°a)

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 26 april 2021 tot en met 25 mei 2021.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 25/05/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of op de dienst omgeving van de gemeente Wijnegem.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wijnegem