Openbaar Onderzoek Makro - hernieuwing milieuvergunning en uitbreiding Makro

De heer Olivier Vanbiervliet, met als adres Wiedauwkaai 75 – 9000 Gent, deelt mede dat hij op 13 april 2021 een
aanvraag heeft ingediend voor:
(*) stedenbouwkundige handelingen
(*) de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit


Kort omschreven gaat het over hernieuwing milieuvergunning + uitbreiding makro d... - duplicaat van
2020089896.
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:
16.3.1°, 19.6.2°d), 28.1.f)1°, 41.5. 12.1.1.1.a, 12.2.1, 12.3.1, 12.3.2, 15.1.2, 15.2, 16.3.1.2., 17.1.2.1.1, 17.1.2.2.1,
17.3.2.1.1.2, 17.3.2.2.3.a, 17.3.2.2.3.a , 17.4, 3.2.2.a, 3.4.2, 31.1.1.a, 43.1.1.a, 45.4.d, 45.4.e.1., 45.8.1.a, 6.4.1,
6.5.2


(*) De aanvraag heeft als adres Krijgsbaan_DE 1, Krijgsbaan_DE 1A te 2100 Antwerpen en met als kadastrale
omschrijving Afdeling 11050, sectie B, perceel 49G2, 52M2 Afdeling 11345, sectie B, perceel 135/02B, 136C, 136D,
140F, 142E, 145/02_, 146D, 146E


De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:
(*) de gewestelijke omgevingsambtenaar


De aanvraag ligt van 25 april 2021 tot en met 24 mei 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst bevoegd voor
omgevingsvergunningen, op volgend adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem.

Gedurende die periode kunnen er
standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en
schepenen. Dit kan:
- analoog per brief op het volgende adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem (dienst omgeving)
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) .


Voor meer info kan u terecht bij:
Dienst ruimtelijke ordening Wijnegem, Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem
(e-mail gemeente: ruimtelijke.ordening@wijnegem.be; tel: 03/288.21.50 of 03/288.21.54