Kinderdagverblijf - 't speelnestje

't Speelnestje is er voor kinderen tot 2,5 jaar. Er is plaats voor 24 kinderen per dag. De baby’s en peuters worden in 2 speelgroepen opgevangen door 6 begeleidsters onder leiding van de verantwoordelijke.

 

Procedure

Inschrijven kan via het Lokaal Loket Kinderopvang Voorkempen via het centrale digitale aanmeldsysteem.

Meld je hier aan

 

Kostprijs

Ouders betalen op basis van inkomen.

Voor wie

Het kinderdagverblijf geeft voorrang aan de  kinderen van inwoners van Wijnegem.

't Speelnestje moet, net zoals elke erkende opvang, voor een deel van de plaatsen voorrang verlenen aan bepaalde ouders.

In deze gevallen geniet je gezin voorrang:

  • Je hebt opvang nodig voor je werksituatie. Dit betekent dat je werk hebt en kinderopvang nodig hebt om dit te behouden. Of je hebt kinderopvang nodig om werk te zoeken of om een beroepsgerichte opleiding te volgen die je kansen op de arbeidsmarkt vergroot (bv. inburgeringstrajecten en Nederlandse taallessen).
  • Je bent alleenstaand.
  • Je inkomen is laag. Dit betekent een gezamenlijk belastbaar inkomen van minder dan 27.000 € per jaar.
  • Je vraagt opvang voor een pleegkind dat aan u is toevertrouwd door een officiële instantie.
  • Je hebt een zoon/dochter die reeds in de opvang is (ook als nieuw samengesteld gezin).
  • Je hebt een problematische gezondheids- en/of zorgsituatie. Dit wil zeggen dat een persoon van uw gezin, die verantwoordelijkheid draagt voor het kind (dus geen broer of zus), een handicap of een verminderd zelfzorgvermogen heeft. Ook wanneer uw gezin in de context van professionele hulpverlening of inburgering opvang nodig heeft.
  • Jij noch de andere ouder heeft een diploma secundair onderwijs.