Openbaar onderzoek DC Industrial van 9 juli 2021 tot en met 7 augustus 2021

De heer Josephe De Brabandere voor DC INDUSTRIAL,

met als adres Rue De Gachard 88 bus 12 – 1050 Elsene, deelt mede dat hij op 02 juni 2021 een aanvraag heeft ingediend bij de provincie voor:

(*) stedenbouwkundige handelingen

(*) de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over slibverwerkingscentrum en tijdelijke opslagplaats: exploitatie (Plaatsen van keerwanden, opslag van grond, oprichten werfkeet/bureel, lagunering, aanleggen verhardingen, oprichten kalksilo, plaatsen wielwas, aanleggen opvangbekken en zuivering, rooien van bomen, aanleg mazouttank, voorzien lozingspunt, aanleg parking.  Aanvraag volgende rubrieken: 2.1.1.a)2°, 2.1.3.2°, 2.2.3.f)2°, 2.2.5.a)3°, 2.2.8.b), 2.3.7.d), 3.6.3.2°, 6.4.1°, 6.5.1°, 15.1.1°, 17.3.4.3°, 17.3.6.3°, 30.10.1°, 61.2.2°, 63.2°)

(*) De aanvraag heeft als adres Kanaaldijk zn, 2900 Schoten en 2110 Wijnegem en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie D, nummer(s): 519F (gemeente Schoten) & afdeling 1, sectie A, nummer(s): 28E, 29K, 45R (gemeente Wijnegem)

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

(*) de deputatie

De aanvraag ligt van 09 juli 2021 tot en met 07 augustus augustus 2021  ter inzage bij de gemeentelijke dienst bevoegd voor omgevingsvergunningen, op volgend adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief op het volgende adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem (dienst omgeving)

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij:

Dienst ruimtelijke ordening Wijnegem, Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem

(e-mail gemeente: ruimtelijke.ordening@wijnegem.be; tel: 03/288.21.50 of 03/288.21.54)