Openbaar Onderzoek Blommaert NV - uitbreiding omgevingsvergunning

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING
Referentie omgevingsloket: OMV_2020037146
Referentie gemeente: OMV/2021/00036/PROJECT
Projectnaam omgevingsloket: Blommaert NV - uitbreiding omgevingsvergunning
Projectnaam gemeente: Blommaert NV - uitbreiding omgevingsvergunning
Ligging: Stokerijstraat 35 te 2110 Wijnegem
Afdeling 11050, sectie B, perceel 299S4, 299W4

Het bestuur van Wijnegem deelt mee dat door de heer Tom Blommaert, voor Blommaert NV (0418.126.715), een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Stokerijstraat 35 te 2110 Wijnegem, en met als kadastrale ligging Afdeling 11050, sectie B, perceel 299S4, 299W4.
Het betreft een aanvraag tot Blommaert nv - uitbreiding omgevingsvergunning.
De aanvraag omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:
3.4.1°a), 33.3.1°a) 12.2.1, 12.3.2, 15.1.1, 16.3.1.1, 17.1.2.1.1, 17.1.2.2.1, 17.3.2.1.1.1.b, 17.4, 29.5.2.1.a, 43.1.1.a, 6.4.1, 6.5.1


De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 24 april 2021 tot en met 23 mei 2021.
Reden openbaar onderzoek: DABM art. 17


De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 23/05/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Wijnegem.
Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente Wijnegem.