1Gezin1Plan

1Gezin1Plan is een samenwerkingsverband tussen alle organisaties die Rechtstreeks Toegankelijke Hulp aanbieden en partners zoals de Huizen van het Kind, het CLB, de lokale besturen (gemeentes/OCMW), en nog vele andere diensten die eerstelijnshulpverlening aanbieden.

De bedoeling is om in eerste plaats te luisteren naar alle vragen, bezorgdheden en wensen van een gezin. Een procesbegeleider van 1Gezin1Plan gaat samen met het gezin op zoek naar mensen die mee kunnen ondersteunen. Dit kan familie, een buur, een hulpverlener, … zijn. Er wordt met iedereen een rondetafelgesprek georganiseerd waarbij wordt afgesproken wat er moet gebeuren, wie wat doet en wie daarbij eventueel kan ondersteunen.  Alle afspraken worden neergeschreven in een gezinsplan.

Als er al een samenwerking is met andere diensten, dan kan de procesbegeleider mee zoeken om alle verwachtingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Ook die afspraken schrijven we neer in het gezinsplan.

Met vragen over de psychosociale of emotionele ontwikkeling van een kind of vragen met betrekking tot het ouderschap, kunnen mensen terecht bij de eerstelijnspsycholoog van 1Gezin1Plan. Zij bieden een kortdurend begeleidingstraject van ongeveer een 5-tal sessies aan.

Kijk verder op de website van 1Gezin1Plan.