Heraanleg Turnhoutsepoort: vanaf 4 maart verkeer over één rijstrook 

In het kader van de werken aan de Turnhoutsepoort in Antwerpen is de aannemer begonnen met voorbereidende werken. Die veroorzaken reeds hinder in de omgeving van de werfzone aan de Noordersingel. Vanaf zaterdag 4 maart treedt de verkeerssituatie van fase 1 in werking en wordt er bijkomende hinder verwacht. We raden weggebruikers aan om de omgeving te vermijden met de wagen en indien mogelijk te kiezen voor een alternatief zoals de fiets of het openbaar vervoer. Automobilisten die in de buurt moeten zijn, kunnen zich best goed informeren voor ze op weg gaan en houden best rekening met grote vertragingen.

Gewijzigde verkeerssituatie vanaf zaterdag
Fase 1 van de werken start 6 maart maar vanaf zaterdag 4 maart begint de aannemer met het plaatsen van de nodige signalisatie en treedt de verkeerssituatie van fase 1 in werking. De verkeerssituatie rond de werf ziet er dan uit als volgt:

 • Gemotoriseerd verkeer blijft steeds mogelijk op de Noordersingel en de Stenenbrug, telkens over 1 rijstrook in beide richtingen. Op de Stenenbrug wordt afwisselend op één van de brughelften gewerkt zodat het verkeer steeds door kan.
 • De afrit van de E34/E313 blijft voorlopig open en wordt enkel afgesloten als blijkt dat er fileterugslag is op de E313. Verkeer wordt dan omgeleid via andere afritten op de Ring. Deze maatregel wordt permanent geëvalueerd.
 • De Turnhoutsebaan (N12) aan de buitenkant van de Singel wordt afgesloten voor alle autobestuurders tussen de Noordersingel en de inrit van de parking van het Rivierenhof.
 • Het tramverkeer op lijn 10 is onderbroken sinds 25 februari 2017. De bussen van De Lijn blijven wel rijden, afwisselend over 1 rijstrook in beide richtingen. Voor het openbaar vervoer geldt de volgende situatie:
  • Tramverkeer: Tram 10 is onderbroken sinds 25 februari en rijdt om via de Ruggeveldlaan, Herentalsebaan en Stenenbrug
  • Busverkeer:
   • Bussen 410, 411, 412 en 414 blijven hun normale traject volgen
   • Bus 19 wordt omgeleid via de Turnhoutsebaan ter ondersteuning
  • Haltes: De halte Hof ter Lo staduitwaarts wordt afgeschaft, reizigers moeten afstappen aan de halte Turnhoutsepoort
  • Meer informatie op de website van De Lijn
 • Fietsers volgen steeds de aanwezige signalisatie en kunnen de werken veilig passeren via een dubbelrichtingsfietspad langs de Noordersingel.

Werken van maart tot mei 2017

Tijdens deze eerste fase van de werken worden de volgende punten aangepakt:
1. Aanpassing zuidelijke weghelft Turnhoutsebaan aan de buitenkant van de Singel
2+3. Aanleg wegdek en riolering Noordersingel
4. Aanleg fietspassage onder de E313
5. Aanpassing zuidelijke weghelft brug E313
6. Aanpassing noordelijke weghelft Stenenbrug
7. Aanpassing zuidelijke weghelft van de Stenenbrug als de werken aan de noordelijke brughelft afgerond zijn
 

Bereikbaarheidsadviseur

Tijdens de werken kunnen bewoners en ondernemers terecht met concrete vragen over de bereikbaarheid van hun zaak of woning via mail bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of via gsm: 0477/477 476.
 

Info

www.wegenenverkeer.be/antwerpen

www.slimnaarantwerpen.be voor alle laatste informatie over de omleidingen in en rond Antwerpen


Wijzigingen voor tram 10 in 2017 

2017 wordt een speciaal jaar voor tramlijn 10. Door werken op de grens van Borgerhout en Deurne moet de tram een omleiding volgen vanaf 25 februari. Maar lijn 10 krijgt in de loop van 2017 ook een definitief nieuw traject via de metro.

Herstellingswerken brug Turnhoutsebaan

De trambrug over de R1 (Ring) op de Turnhoutsebaan tussen Borgerhout en Deurne moet hersteld worden. De bruggen voor autoverkeer blijven tijdens de werken wel in gebruik.

Om deze werken te kunnen uitvoeren volgt tram 10 vanaf 25 februari 2017 een omleiding via Deurne Zuid. Andere lijnen uit Wijnegem ondervinden geen hinder van de werken.

Om de hinder te beperken vinden deze werken gelijktijdig plaats met de aanleg van de open tramhelling op het Foorplein in Borgerhout.

Omleidingen

 • Tram 10 kan 6 maanden geen gebruik maken van de brug over de Ring. Tussen de Ruggeveldlaan in Deurne en De Roma in Borgerhout rijdt tram 10 om via Ruggeveldlaan, Herentalsebaan en Stenenbrug.
 • Buslijnen 410, 411, 412 en 414 blijven hun normale reisweg volgen over de Turnhoutsebaan via Deurne Dorp.
 • Buslijn 19 rijdt tijdelijk niet naar Deurne-Zuid. De bus rijdt haar normale traject tot het kruispunt van de Ruggeveldlaan met de A. Van de Wielelei. Dan buigt ze af naar om over de Turnhoutsebaan  verder te rijden langs Deurne Dorp tot aan de Turnhoutsepoort in Borgerhout.

Zolang tram 10 moet omrijden, krijgt Deurne Dorp naast busbundel 410 dus ook bus 19 als alternatief.

Tram 10 in de metro 

Vanaf 1 juni 2017 rijdt tramlijn 10 ondergronds in Antwerpen. Op dat ogenblik wordt nog steeds het traject via Ruggeveldlaan en Herentalsebaan gevolgd.  Daar zal tram 10, zoals tram 8 vandaag, de metro inrijden ter hoogte van de Morckhovenlei. Via stations Zegel en Astrid (Centraal Station) rijdt tram 10 vervolgens naar de Zuiderleien en verder via het Zuidstation naar het Schoonselhof. De omleiding voor buslijn 19 blijft ook dan nog geldig.

Wanneer de werken aan de trambrug op de Turnhoutsebaan voorbij zijn en ook de open helling aan het Foorplein in Borgerhout klaar is, kan tram 10 opnieuw zijn vaste traject in Deurne volgen over de Turnhoutsebaan, en dan aan de Turnhoutsepoort de metro inrijden. De ingebruikname van deze extra toegang naar de metro is voorzien voor september 2017.


Heraanleg Bisschoppenhoflaan: verkeershinder vanaf 6 maart 

Op maandag 6 maart 2017 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken aan de Bisschoppenhoflaan (N120) in Deurne. Tussen de Oude Bosuilbaan en de Merksemsesteenweg (N130) wordt het wegdek in de richting van Antwerpen volledig vernieuwd. AWV zal de oude betonplaten vervangen door een nieuwe rijweg in asfalt. Er komt ook een nieuw fietspad in asfalt. Het wordt dus aangenamer rijden en fietsen langs de Bisschoppenhoflaan. De werken duren tot het einde van dit jaar en zullen tijdelijk hinder veroorzaken.

Heraanleg wegdek en fietspad
De Bisschoppenhoflaan wordt tussen de Oude Bosuilbaan en de Merksemsesteenweg volledig vernieuwd in de richting van Antwerpen. Het huidige wegdek is versleten en aan vernieuwing toe. De oude betonplaten worden opgebroken en vervangen door een nieuwe rijweg in asfalt. Voor fietsers komt er eveneens een nieuw fietspad in asfalt. Deze investering zal het comfort en de verkeersveiligheid van alle weggebruikers sterk verbeteren.

Vanaf 13 maart over 1 rijstrook
De werken zijn opgedeeld in verschillende fasen om de hinder te beperken. Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer in beide richtingen steeds mogelijk over de zuidkant van de Bisschoppenhoflaan, zij het tot 1 juni slechts over één rijstrook. De kruispunten met de Merksemsesteenweg en de oude Bosuilbaan blijven open. 

Tijdens de voorbereidende werken (van 6 tot 13 maart) ondervindt het doorgaand verkeer richting Antwerpen lokaal hinder. Op de plaatsen waar de aannemer doorsteken maakt wordt het verkeer immers tijdelijk op 1 rijstrook geplaatst. Parkeren aan de noordzijde van de Bisschoppenhoflaan is vanaf dat moment niet meer toegelaten. Het parkeerverbod aan de zuidkant gaat in vanaf 13 maart 

Vanaf 13 maart tot midden mei worden de rijweg, parkeerstrook en fietspad aangepakt. Het doorgaand verkeer richting Antwerpen wordt via een doorsteek tussen de Oude Bosuilbaan en de Kruiningenstraat naar de andere zijde geleid. Verkeer rijdt vanaf dan in beide richtingen over 1 rijstrook. 

Fietsers en voetgangers kunnen altijd overal passeren. Er worden veilige oversteekplaatsen voorzien op de werfzone.
De bussen van De Lijn blijven de zone bedienen tijdens de werken.
 

Ondernemers bereikbaar
AWV heeft gezien de belangrijke aanwezigheid van grote en kleinere ondernemingen in en rond de werfzone extra veel aandacht besteed aan hun bereikbaarheid tijdens de werken. De fasering is daarom zo ontworpen dat er steeds een aparte rijstrook is voorzien voor bestemmingsverkeer ten noorden van de werfzone. Verder zijn er een aantal maatregelen genomen om de doorstroming tijdens de werken te mogelijk te houden. Op die manier zijn ondernemingen, uitgenomen enkele dagen tijdens specifieke werken (vb. asfaltering), steeds bereikbaar. 

Verkeerssituatie rond de werf
Om de doorstroming van het verkeer in de buurt van de werf zo optimaal mogelijk te laten verlopen zijn er een aantal aanpassingen aangebracht aan de verkeerssituatie.

 • Verkeer ten noorden van de Bisschoppenhoflaan:
  • De Keesinglaan en Santvoortbeeklaan blijven open voor lokaal verkeer als onderdeel van de lokale route die voor bestemmingsverkeer wordt voorzien. De doorsteek in de middenberm bij beide straten gaat tijdens de werken wel dicht.
  • De Middelmolenlaan wordt dubbelrichting. Hiertoe wordt een parkeerverbod ingesteld.
  • Om de verkeersafwikkeling tijdens de werken vlot te laten verlopen worden er tijdelijke lichten geplaatst aan de Melkerijstraat/Kruiningenstraat.
 • Verkeer ten zuiden van de Bisschoppenhoflaan:
  • De Jan Welterstraat en de Oude Bosuilbaan zijn enkel rechts in en rechts uit te rijden. Verkeer vanuit deze straten kan tijdens de werken enkel richting Wijnegem wegrijden en vanuit Antwerpen toekomen. Verkeer dat richting Antwerpen wil, kan omrijden via het kruispunt met de Merksemsesteenweg/Lakborslei.

Meer informatie
Meer informatie over de werken is steeds terug te vinden op de website van het agentschap: www.wegenenverkeer.be/antwerpen.Geïnteresseerden kunnen zich daar ook inschrijven op een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven tijdens de werken. AWV heeft voor omwonenden en ondernemers in de buurt van de werf ook een bereikbaarheidsadviseur voorzien. Zij kunnen met vragen, bezorgdheden of suggesties over de werf steeds terecht op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of bellen naar 0477 477 476.


Slim naar Antwerpen
Het agentschap raadt weggebruikers ook aan om te kijken op www.slimnaarantwerpen.be voor alle laatste informatie over de omleidingen in en rond Antwerpen. Realtime informatie over de werken en een slimme routeplanner (die rekening houdt met de grote werken) tonen hoe men het best naar of in de stad reist.


Werken in Deurne van start voorjaar 2017 

Vanaf het voorjaar 2017 voert het Agentschap Wegen en Verkeer verschillende ingrijpende werken uit in Deurne. We werken zowel aan de Bisschoppenhoflaan als aan de Singel tussen het kruispunt met de Turnhoutsebaan en de Stenenbrug.
 
Deze werken zullen onvermijdelijk hinder met zich meebrengen. Daarom willen we u alvast nu al informeren over de timing van de werken, de bereikbaarheid tijdens de werken en hoe u op de hoogte kan blijven. Zo kunt u tijdig de nodige maatregelen nemen om werknemers, leveranciers en klanten in te lichten.

Turnhoutsepoort

Groene en fietsvriendelijke Turnhoutsepoort
De kruispunten met de Turnhoutsebaan, de op- en afrit naar de E313 en de Stenenbrug zijn op dit moment onoverzichtelijke en fietsonvriendelijke kruispunten. We willen de kruispunten graag compacter en overzichtelijker maken. Daarom wordt het kruispunt met de Turnhoutsebaan rechtgetrokken en duikt de tram ondergronds. Er worden betere en bredere fietspaden aangelegd, veilige fietsoversteken voorzien en een nieuwe fietsdoorgang onder de aansluiting naar de E313/E34 gebouwd. De Singel zelf krijgt tussen de kruispunten bredere, groene middenbermen en de groene ruimte tussen de Singel en de Ring wordt ingericht als natuurlijke groenbuffer.

Timing en fasering
Als alles volgens plan verloopt, start de heraanleg begin maart 2017. De nutsmaatschappijen gaan al vroeger van start. Zij starten ten vroegste eind januari met het verplaatsen van leidingen. De werken zullen ongeveer een jaar duren. Om de doorgang van het verkeer zoveel mogelijk te garanderen wordt het werk opgesplitst in 5 fases. Tijdens elke fase wordt er op verschillende kruispunten tegelijk gewerkt. Meer details over de verkeerssituatie per fase zijn in de loop van januari beschikbaar op de webpagina www.wegenenverkeer.be/antwerpen.

We kunnen je alvast een aantal principes meegeven - wat betreft bereikbaarheid en hinder -  die tijdens de ganse werf blijven gelden.

Hinder en bereikbaarheid
Op het vlak van hinder en bereikbaarheid gelden de volgende principes:

Tijdens de nutswerken (eind januari - begin maart 2017):

 • Over heel de werfzone lokale hinder. Er wordt plaatselijk geregeld één rijstrook ingenomen.
 • Alle bewegingen op de kruispunten blijven mogelijk.

Tijdens de werken aan de weg (maart - eind 2017):

 • Op de Noordersingel blijft gemotoriseerd verkeer in twee richtingen steeds mogelijk. Tot juli 2017 kan het verkeer in beide richtingen over 1 rijstrook. Vanaf juli kan het verkeer terug gebruik maken van 2 rijstroken.
 • De Turnhoutsebaan (N12) aan de buitenkant van de Singel wordt tijdens de hele duur van de werken afgesloten voor verkeer tussen de Noordersingel en de inrit van de parking van het Rivierenhof. Enkel bussen van De Lijn kunnen nog beurtelings passeren in beide richtingen. Tram 10 zal ook een omleiding volgen. Fietsers en voetgangers hebben ook steeds vrije doorgang.
 • De Turnhoutsebaan (N12) aan de binnenkant van de Singel blijft tijdens de hele duur van de werken bereikbaar vanaf de Singel.
 • Fietsers en voetgangers krijgen overal langs de werf een veilige doorgang.
 • De afrit van de E313/E34 wordt mogelijk tijdelijk afgesloten om file op de ring te vermijden. Verkeer wordt omgeleid. Deze maatregel wordt nog onderzocht.

De projectpartners werken de fasering en de omleidingen op dit moment verder uit. In de aanloop naar de werken informeren we u verder over bereikbaarheid en alternatieve routes tijdens de werken. Schrijf u hiervoor in op onze nieuwsbrief.


Intergemeentelijk Mobiliteitsplan  Wijnegem - Wommelgem

Op 11 juli 2016 is het intergemeentelijk mobiliteitsplan Wijnegem - Wommelgem gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het volledige mobiliteitsplan kan u hier lezen.


Akkoord van de partijen over de brug en het sluizencomplex in Wijnegem 

P e r s b e r i c h t : Nieuwe brug en uitbreiding sluizencomplex  (Wijnegem, 8 oktober 2015)

Op maandag 19 oktober 2015 vraagt het college van burgemeester en schepenen van Wijnegem zijn gemeenteraad om een unaniem standpunt in te nemen over de plannen voor een nieuwe brug en de uitbreiding van het sluizencomplex.

Consensus

Overtuigd van het belang van één gezamenlijk standpunt, nam het college het initiatief om de onderhandelingen aan te gaan met alle partijen in de gemeenteraad. Via de fractieleiders werden de verschillende standpunten besproken en bijgestuurd. Alle voorwaarden en de verschillende gevoeligheden werden gewikt en gewogen. Finaal werd er een consensus bereikt over alle partijen heen.

Gezamenlijk met 1 stem naar de minister stappen, maakt het standpunt van de gemeente veel krachtiger en moeilijk te negeren.

Uitgangspunten

Het gemeentebestuur tekende uiteraard zelf geen concrete plannen, daar zijn immers ingenieurs en studiebureaus voor. Wel werden er uitgangspunten vastgelegd. Hiermee wil het gemeentebestuur de belangen van Wijnegem beschermen en verdedigen en zijn belang doen gelden naast het belang van de scheepvaart, de economie en het budget.

De drie uitgangspunten moeten samen worden gelezen en kunnen niet apart worden beoordeeld.

- Zo werd unaniem overeengekomen om resoluut te kiezen voor het vergroten van een derde sluis (en dus zeker geen vierde sluis).

- Er moet een comfortabele en definitieve fiets- en voetgangersbrug komen voor de aanvang van de werken zodat de gemeente verbonden blijft. EN

- De nieuwe autobrug wordt zo ingeplant dat niet-bestemmingsverkeer wordt ontmoedigd.

Randvoorwaarden

Verschillende parameters waren doorslaggevend om tot dat eenvormig standpunt te komen.

Heel belangrijk blijft dat het aantal onteigeningen zo beperkt mogelijk wordt gehouden.

Ook een autoluwe gemeente staat hoog op het verlanglijstje van het Wijnegemse gemeentebestuur, samen met het verhogen van de veiligheid van de zachte weggebruikers.

En toch blijven op deze manier de Wijnegemse handelaars en scholen bereikbaar en kan bereikbaar openbaar vervoer worden gegarandeerd.

Last but not least blijven de beide delen van Wijnegem verbonden.

Beslissing

Voor alle duidelijkheid, het is niet het gemeentebestuur maar de minister die beslist in dit dossier. Momenteel lopen het MER-onderzoek en de MKBA-analyse nog. De resultaten worden eind december verwacht. Hoogstwaarschijnlijk resulteren deze onderzoeken niet tot slechts één oplossing. Verwacht wordt dat de verschillende openblijvende opties naar milieu-impact en kosten worden berekend. Daarna kiest de minister een optie.

Fractieleiders ondertekenen

Op 8 oktober tekenen de fractieleiders van de gemeenteraad het unaniem ingenomen standpunt met de verschillende uitgangspunten. Deze uitgangspunten worden overgemaakt aan het studiebureau Technum, de MER-cel, AWV, nv De Scheepvaart en de minister.


View Parkeerterreinen in Wijnegem in a full screen map